Kort om arbeidsgiver
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) er et regionalt helhetlig tilbud til lokale helseforetak og kommunehelsetjenesten om utredning, behandling og rehabilitering av voksne, barn og unge med sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold. SSO består av to seksjoner; en tverrfaglig poliklinikk for henholdsvis voksne, barn og unge, og en seksjon for forskning. I tillegg samarbeider SSO tett med kirurgisk klinikk som har ansvaret for gjennomføringen av vektreduserende kirurgi. Vi har et godt, humørfylt og aktivt arbeidsmiljø. Sykehuset i Vestfold ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandling, rekruttering, fagutvikling og omdømme.

 

Ledig stilling for lege, vikariat 100 % fra 1 august 2021 til 1 august 2022.

Spesialitet: Indremedisin

Stillingen vil være tilknyttet tverrfaglig poliklinikk for barn og unge og innebærer tett samarbeid i tverrfaglig team bestående av lege, helsesykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, pedagog og helsesekretær.

Det polikliniske arbeidet består hovedsakelig i vurdering og behandling av barn og unge og deres familier. Stillingen passer godt for allmennleger under utdanning/etterutdanning, og opplæring vil bli gitt etter behov. Leger uansett bakgrunn og erfaring er velkomne til å søke. Personlig egnethet for stillingen vil ha betydning.

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a grunnet arbeid med barn.

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege 
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Fullført Lis 1
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det kreves at den som tilsettes behersker både norsk (skandinavisk) og engelsk språk for skriftlig og muntlig kommunikasjon, og formidling av forskningsresultater

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker søkere med faglig engasjement og interesse for fedme og fedmerelaterte sykdommer, samt gode evner til tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon.

  Vi tilbyr

  • Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
  • Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Inger Marie Flakstad
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 95033891
  Navn: Jøran Hjelmesæth
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 40217349
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Senter for sykelig overvekt - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
  Halfdan Wilhelmsens alle 17
  3103 Tønsberg