Kort om arbeidsgiver
Oppdal kommune har ledig vikariat i fastlegehjemmel i perioden 01.07.2021-31.08.2022. Dersom du kun har anledning til å vikariere i deler av tidsrommet, oppfordres du likevel til å søke.

Listelengden for hjemmelen er på maks 847 pasienter. Oppdal kommune er eget legevaktdistrikt, pr tid 8. delt vakt i vaktklasse 1.

Den som tilsettes plikter deltagelse i dagberedskap og legevaktsordningen. Her inngår også oppfølging av kommunalt akutt døgntilbud.
Søker må ha norsk autorisasjon og har fullført turnustjeneste, samt beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt ved tildeling av hjemmelen. Det er vilkår at vikar er kvalifisert for å gå selvstendig legevakt.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oppdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frøydis Lindstrøm
Tittel: Rådgiver helse og omsorg
Telefon: 996 42 934
E-post: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no
Navn: Kirsten Vikan Opdahl
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 990 23 958
E-post: kirsten_vikan_o@hotmail.com
Arbeidssted
Auna legesenter
Russervegen 5 A
7340 OPPDAL
Søk på stillingen