Kort om arbeidsgiver
Glomma legesenter er en to-legepraksis som holder til sentralt i Fredrikstad sentrum.
Legesenter arbeider med utvidelse av senteret, alternativt nye lokaler, slik at det blir flere leger i kollegiet.
Det er ansatt tre dyktige legesekretær med lang erfaring. Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Senteret bruker InfoDoc Plenario, er koblet opp mot Helsenett, har integrert Helserespons og Confrere videoløsning for kommunikasjon med pasientene.
 
Om fastlegehjemmelen
Det er for tiden to leger i praksisen.
En av fastlegene ved senteret går i foreldrepermisjon og vi søker vikar fra ca 1.6.21 og frem til 15.9.22. Dato for oppstart kan også avtales til et senere tidspunkt. I tillegg er det mulig at hjemmelen lyses ut etter endt vikariat eller det vil tilkomme andre løsninger slik at vikarierende lege kan fortsette i praksisen.
Listelengde er på 1350 pasienter.
Deltagelse i kommunal legevakt.
 
På sikt er det planlagt at senteret skal flytte og at det kommer inn null-hjemler så dette blir et flerlegesenter.
 
Kvalifikasjonskrav
* Krav om norsk autorisasjon
* Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
* Må beherske norsk skriftlig og muntlig
* Ha kjennskap til ASA-avtalen, fastlegeforskriften og samhandlingsreformen
 
Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt
* Søkere må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 
Vi kan tilby
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.
I vikarperioden kan kommunen tilby fastlønn.
 
Kommunen vil søke Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS som har avtale med kommunen.   Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktpersoner
Navn: Jathavi Gopalaratnam
Tittel: Fastlege
E-post: grjathavi@yahoo.no
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Glomma legesenter
St. Hansgt 1
1607 FREDRIKSTAD
Søk på stillingen