Trenregimentet Rena har ledig stilling som lege. Som lege hos oss vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen. Det er en selvstendig jobb som blant annet innebærer medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, sanitetsstøtte ved øvelser og ved annen etterspørsel, seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivilt og militært regelverk.

Rena ligger i Åmot kommune  i Innlandet. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen og har store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Rena med omkringliggende lokalmiljø har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett. Det er togforbindelse til Rena og nærmeste flyplass er Oslo lufthavn Gardermoen, ca 130 km fra leiren.
Tiltredelse 1. juli 2021, eller etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:
 • Utføre klinisk virksomhet, herunder utføre medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell
 • Bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid i Rena leir
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for sjef og befal i leiren
 • Undervise i helsefaglige emner
 • I samarbeid med avdelingslegen, ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivilt og militæret regelverk
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Bidra i den militærmedisinske virksomheten i leiren
Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Gjennomført turnustjeneste
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søker som mangler GBU  eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å    gjennomføre offiserkurs (for tiden 8 uker) ved første anledning. Kurset må være fullført og bestått, før fast tilsetting tilbys
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Søknaden må skrives på norsk
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde), samt gjennomføre og bestå fysisk test krav til 4 i styrke og utholdenhet
 • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver krever det
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge
 • Vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i ansettelsesprosessen
 • Udokumenterte kvalifikasjoner som fremgår av søknaden vil ikke bli vektlagt
 Det er ønskelig med:
 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege      
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og serviceinnstilt
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ha god helhetsoversikt, jobbe selvstendig og strukturert

Vi tilbyr: 
 • Stillingen er 100 % med redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke, og kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid". Det vil være mulighet for å arbeide inntil 24 timer per uke.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen  lønnes som lege etter statens lønnsregulativ i ltr 61-63 pt. kr 545.300 - 566 700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i ltr 65 pt kr 586 500 - brutto pr år
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Sørum
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 99222029
Navn: Tone Melhuus
Tittel: Personelloffiser / HR-rådgiver
Telefon: 92257481
Hjemmeside
Arbeidssted
Kavaleriveien
2450 RENA
Søk på stillingen