Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) bygger fremtidens logistikkløsninger for Forsvaret. Gjennom nye logistikkonsepter og sivil-militært samarbeid får Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet.
I stillingen vil du jobbe både internt mot andre avdelinger i Forsvaret og eksternt mot allierte og aktørene i Totalforsvaret.
Nasjonalt logistikkoperasjonssenter/Norwegian Joint Logistics Support Group (NOR JLSG) er FLO sin operasjonsavdeling og taktisk ledelseselement under operativ kommando av sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). NOR JLSG har ansvar for å planlegge, koordinere og lede forsterkende logistikk, sanitet og vertslandsstøtte (Host Nation Support).
NOR JLSG leder FLOs operative støtte i fred, under styrkeoppbygging og i operasjoner. Til daglig støtter avdelingen militære operasjoner og øvelser i inn- og utland.

Arbeidsoppgaver:
 • Stillingsinnehaver skal være FLO sin sjefslege og medisinskfaglige rådgiver.
 • Medisinsk ansvarlig for virksomheten i FLO og utøve fagansvar for helse- og sanitetspersonell i FLO.
 • Utføre kontroll, gi råd, retningslinjer og pålegg innenfor fagområdet.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og opplæring innenfor eget fagfelt.
 • Delta i plangrupper innenfor plan- og ordreutvikling for nasjonale og internasjonale operasjoner på kort og lang sikt.
 • Bidra i utviklingen av nasjonalt og alliert planverk.
 • Koordinere oppfølging av syke og sårede allierte med norske sivile helsemyndigheter.
 • Koordinere samarbeid med allierte, strategiske samarbeidspartnere og totalforsvaret innenfor eget fagfelt.
 • Utøve tjeneste som lege.
Kvalifikasjoner: 
Må krav:
 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett og godkjent turnusarbeid (LIS1) 
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) 
 • Må tilfredsstille krav til MEDSEL (medisinsk skikkethet) 
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET innen tiltredelse
 • Må være Norsk statsborger
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. 
Søknaden må skrives på norsk.

Ønskelige krav:
 • Det er ønskelig med spesialisering.
 • Det er ønskelig med stabserfaring.
 • Det er ønskelig med erfaring fra internasjonal innsats/internasjonale operasjoner
 • Det er ønskelig med VA- utdanning, samt minimum 3 års erfaring som lege i Forsvaret. Søkere som ikke har VA-kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetting av villighet til å gjennomføre kurset eller tilsvarende kurs ved første anledning etter tiltredelse. 

Personlige egenskaper:
 • Fleksibel og omgjengelig
 • Lagspiller og gode samarbeidsferdigheter
 • Strukturert, selvstendig og serviceinnstilt
 • Initiativrik, effektiv og løsningsorientert, med evne til nytenking
 • Vi legger vekt på at du viser respekt, tar ansvar og utviser mot 
Vi tilbyr: 
 • En spennende arbeidsplass i en kompetansetung organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overlege, stillingskode 1521, Oberstløytnant /Kommandørkaptein (OF4), lønnstrinn 87 til 93, for tiden kr 996.600,- til kr 1.134.600,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.
Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen er spesielle kategorier miliært tilsatte (SKMT) /lege (SAN) med 37,5 timers arbeidsuke. Tjenestetid i stillingen er minimum 3 år og maksimum 8 år. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2021.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktperson
Navn: Kristoffer Erstad
Tittel: Major
Telefon: 638 99 422 / 990 96 229
E-post: kerstad@mil.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Fetveien 80
2007 KJELLER