• Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat i Allmennpraksis

Fastlegevikariat nær Stavanger lyses ut.
Det søkes 100% fastlegevikar fom. 15.07.21 (evt 01.08.21) tom. 31.07.22.

Legesenteret, Landsbylegen, ligger sentralt i Randaberg, med kort kjøreavstand til Stavanger.

Journalsystem: CGM/Winmed 3

Kvalifikasjoner:
Den som tildeles vikariatet må kunne arbeide selvstendig. Søker må ha rett til refusjon fra HELFO.

Vi tilbyr: Gode inntjeningsmuligheter. Trivelig og faglig arbeidsmiljø på et velfungerende legekontor med 4 andre leger og 4 dyktige legesekretærer. Vi har et godt utstyrt kontor og lab. Mulighet for legevakt, dersom det ønskes. Ingen kommunale forpliktelser.

Søknad med referanser og CV sendes til: sdlege4@gmail.com. Tel. 91576798.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sylvia Enuma Okeke Dako
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 91576798
E-post: sdlege4@gmail.com
Arbeidssted
Landsbylegen
Randabergveien 372
4070 RANDABERG