Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å bli patolog?
Nå har du muligheten til å spesialisere deg ved landets største patologiavdeling.
Vi har flere ledige stillinger:

Ledig fast stilling fra 1. juni 2021
Ledig 1 vikariat fra 1. juni til 31.12.2021
Ledig 1 vikariat fra 1. august 2021 til 31. juli 2022.
Ved interne ansettelser i avdelingen kan det bli flere ledige stillinger.

Avdelingen er landets største innenfor patologi med 50 overleger og 20 LIS. Den er lokalisert på tre steder (Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet) ved Oslo universitetssykehus og LIS roterer mellom disse tre sykehusene. Legene er organisert i åtte faggrupper.
Avdelingen er godkjent for 5 års utdanning innen patologi. Avdelingen har et meget stort og variert prøvemateriale og hadde samlet i 2019 65 950 histologiske prøver, 16 823 cytologiske prøver, 17 635 molekylærpatologiske analyser, 19 560 spesialanalyser og 345 obduksjoner.

Stillingene knyttes ikke opp til spesifikke faggrupper, men går inn i den generelle LIS utdanningen ved avdelingen med arbeidsoppgaver knyttet til alle avdelingens lokalisjoner.

I tillegg har avdelingen en stor forskningsseksjon som er organisert i syv forskningsgrupper (totalt ca 70 personer) som integrerer universitets- og sykehusaktiviteter. Gruppene har forskningsaktiviteter innen kreft, immunologi, inflammasjon og nevrodegenerative sykdommer.
Forskningsaktiviteten har meget høy kvalitet og flere av gruppene har organisert og deltatt i store nasjonale satsninger som «Senter for fremragende forskning» og flere «Jebsen-sentere».  Avdelingen publiserer 120-150 vitenskapelige publikasjoner og utdanner mange doktorgradsstudenter hvert år.
Nylig ble det også bestemt at avdelingen skal være sentral i etablering av nettverk for presisjonsdiagnostikk i Norge og har fått en egen seksjon for utprøvende diagnostikk som fasiliterer klinisk og translasjonell forskning.

Da dette er utdanningsstillinger er det ønskelig at den som ansettes er interessert i å fullføre en spesialistutdanning innen patologi.
Vennligst angi hvilken av stillingene du er interessert i.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.           

Arbeidsoppgaver

Lege som tilsettes vil ha som sine arbeidsoppgaver å delta i den daglige driften av avdelingen med makroskopisk beskjæring, obduksjon og mikroskopisk diagnostikk, inkludert vurdering av spesialundersøkelser som immunhistokjemi og molekylærgenetiske analyser, samt cytologisk prøvetaking av pasienter, avhengig av lokalisasjon. Man må være innstilt på å bytte arbeidssted flere ganger i løpet av spesialiseringen.

Kvalifikasjoner

Det kreves norsk autorisasjon som lege og godkjente læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (turnus)

Erfaring fra patologi og/eller forskning er ønskelig. Gode IKT kunnskaper er en fordel.

Språk
Søkeren må beherske norsk, svensk eller dansk språk muntlig og skriftlig.
Søkere som ikke oppfyller dette kriteriet vil ikke bli vurdert til stillingen.

Personlige egenskaper

Vi søker ansvarsbevisste personer med interesse for patologifaget som har evnen til å jobbe sammen med andre og tilegne seg kunnskap, som jobber målrettet og effektivt og er interessert i å drive med fagutvikling, kvalitetssikring og forskning.

  • Selvstendig
  • Effektiv
  • Ansvarsbevisst
  • Lærevillig
  • Engasjert
  • Gode kommunikasjonsevner
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Victoria Koren Lobmaier
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91676929
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF
Ullernchausseen 64
0379 Oslo
Søk på stillingen