Kort om arbeidsgiver
Vi søker en ny kollega som skal være med å bidra til tjenesteutvikling og innovasjon innenfor habilitering-/rehabiliteringstjenestene. Hos oss vil du få jobbe med spennende oppgaver i et arbeidsmiljø preget av faglig styrke, åpenhet og samarbeid.

Stillingen er fast og organisatorisk plassert i avdeling  velferdsteknologi og rehabilitering. Vi har i utgangspunktet behov for deg i 100 % stilling, men åpner opp for ansettelse i lavere stillingsprosent slik at du kan kombinere stillingen hos oss med klinisk praksis dersom det er aktuelt for deg.

Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering har ansvar for habiliterings-/ og rehabiliteringsfeltet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. I tillegg kommer ansvarsområder som den nasjonale hjernehelsestrategien og pakkeforløp. Avdelingen har også ansvar for viktige utviklingsprosjekter i tjenesten som for eksempel Nasjonalt velferdsteknologiprogram, pilot for primærhelseteam, oppfølgingsteam og statlig finansiering av omsorgstjenestene. Mye av arbeidet er prosjektbasert, med store krav til ryddighet og systematikk i henhold til Helsedirektoratets prosjektmodell. Avdelingen ligger i divisjon kvalitet og forløp, med fokus på å fremme gode pasientforløp og sammenhengende tjenester på tvers av forvaltningsnivåene. Vårt arbeid er i overensstemmelse med Helsedirektoratets roller som forvalter, faglig rådgiver og iverksetter av vedtatt politikk. 


Arbeidsoppgaver
 • bidra til tjenesteutvikling og innovasjon innenfor habilitering-/rehabiliteringstjenestene med særskilt ansvar for å bidra til å utvikle fagområdet rehabilitering
 • lede eller bidra til å gjennomføre prosjekter, oppdrag og utredninger
 • planlegge, iverksette og gjennomføre implementering av nasjonale satsninger
 • delta i det tverrfaglige arbeidet i avdelingen og i Helsedirektoratet
 • ha et spesielt fokus på å tilrettelegge for at Helsedirektoratet kan følge godt med på utviklingen nasjonalt innen rehabilitering
 • samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere, både internt og eksternt
 • kunne bidra på alle områder som ligger inn under avdelingens ansvarsområde
Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid. 

Du må ha:
 • klinisk erfaring og profesjonsfaglig kjernekompetanse innen rehabilitering, gjerne både fra kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • erfaring fra arbeid med dokumentasjon av kvalitet på og effekt av rehabilitering
 • erfaring og kompetanse i arbeid med kontinuerlig kvalitetsforbedring
 • erfaring med å lese og forstå forskningsbasert litteratur/forskningsartikler på området
 • kompetanse og erfaring i prosjektledelse
 • lang relevant arbeidserfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god digital kompetanse

Det er ønskelig at du har:
 • videreutdanning og/eller kurs som er relevante for stillingens ansvarsområder
 • god kunnskap om helse- og omsorgstjenesten i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten
 • god kunnskap om pasientforløp på tvers av tjenester og sektorer
Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som:
 • har gode kommunikasjonsevner - herunder evnen til å lytte, rådføre deg med andre og kommunisere aktivt
 • har evnen til å jobbe selvstendig, men samtidig være en del av et team
 • har gode samarbeidsevner - herunder evnen til å jobbe med involvering av brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner og andre etater 
 • er fleksibel og kan tilpasse deg en travel hverdag med mange aktører
 • er allsidig og trives med å jobbe på mange ulike områder
 • jobber strukturert, planmessig og følger tidsfrister
Vi tilbyr
 • Stilling som prosjektleder (stillingskode 1113) i lønnsspennet kr 708 000– 967 400. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan det vurderes høyere lønn. 
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • nye moderne lokaler beliggende på Storo 
I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet 
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi legger også til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV'n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.  

Offentliggjøring av søkerliste 
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.  

Søk elektronisk
Registrer søknaden din elektronisk innen søknadsfristen. Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helsedirektoratet
Kontaktperson
Navn: Liv Heidi Brattås Remo
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 90825697
Arbeidssted
Vitaminveien 4
0485 OSLO
Søk på stillingen