Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe med psykoterapi og behandling av depressive lidelser? Ved Avdeling for depressive lidelser søker vi nå en overlege/spesialist i psykiatri til 100 prosent fast stilling. Tiltredelse etter avtale.

Om avdelingen
Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser inntil 12 uker. Målgruppen er pasienter med tilbakevendende og/ eller vedvarende depressive lidelse. Pasientgruppen har varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt. Dette inkluderer for de fleste pasienter at det er forsøkt både individual-, gruppe- og medikamentell terapi.

Avdelingen er forankret i en korttidsdynamisk modell og det legges til rette for veiledning og spesialisering i intensiv korttids-dynamisk terapi (ISTDP). Avdelingen har erfaring med å jobbe emosjons- og relasjonsfokusert gjennom affektfobi terapi og AEDP, men spisser seg nå i retning av ISTDP. Vi jobber aktivt med å utvikle behandlingstilbudet og å tilby skreddersydd behandling til pasientgruppen. Behandlingsgruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.
Avdelingen kan vise til gode behandlingsresultater på pasientgruppen, og ønsker å jobbe fokusert, med høy dose og høy intensitet under innleggelse.
Avdelingen bruker også aktivt tilbakemeldingsverktøy for å utforme og tilpasse behandling. Vi jobber strukturert med veiledning gjennom bruk av video, og ønsker et miljø med fokus på terapeututvikling og god pasientbehandling.
Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.
Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamene. Den inngår i 8 delt bakvaktsordning.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Arbeidsområder
 • Psykoterapi, individual -og gruppeterapi
 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinfaglige oppgaver og vurderinger
 • Undervisning
 • Veiledning av LIS og andre medarbeidere
 • Deltagelse i tverrfaglig veiledningsgruppe
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri. LIS med kort tid til fullført spesialisering kan også søke
 • Interesse for å arbeide med korttidsdynamisk terapi/ISTDP og gruppeterapi
 • Motivasjon for videoveiledning og målrettet trening
 • Motivasjon for bruk av tilbakemeldingssystem i behandlingen
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere i et tverrfaglig samarbeid
 • God norsk språk- og kulturforståelse
Vi tilbyr
 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og kvalifiserte medarbeidere
 • En dynamisk avdeling i utvikling med fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver med spennende kompleksitet
 • Terapiutdanning og veiledning
 • Mulighet for samarbeid med forskningsmiljøet ved Modum Bad
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.


Tiltredelse: Etter avtale

Vi ber om at du søker elektronisk.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Kari Nedberg
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00 / 934 46 533
E-post: kari.nedberg@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen