Kort om arbeidsgiver

Avdeling for medisinsk biokjemi tilhører klinikk for medisinsk service - ABK (avdeling for blod og kreftsykdommer). Avdelingen er en av landets største innenfor medisinsk biokjemi, med en produksjon på ca 7,2 mill analyser per år innen fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi, allergi, elektroforese, medikamenter, blodgass, hematologi, koagulasjon, urinundersøkelser, legemiddelassistert rehabilitering og DNA/RNA /Gen-analyser.
50 % av prøvene kommer fra primærhelsetjenesten. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189 og har 117 stillinger, fordelt på bioingeniører, helsesekretærer, assistenter, molekylærbiologer, analytisk kjemikere og leger.

Ved avdeling for medisinsk biokjemi er det nå ledig fast stilling som LIS-3 lege innen fagfeltet medisinsk biokjemi. Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetsjukehus, tilbyr spesialistutdanning innen medisinsk biokjemi i hele utdanningsløpet, med oppfylling av de fleste
læringsmål. Utdannings-kandidaten må påregne noe reise for å fullføre øvrige
læringsmål ved godkjent institusjon. Legestillingen er plassert i stab og
avdelingsoverlegen er den nærmeste overordnede.

Stillingen lyses ut på Dnlf`s nettside www.legejobber.no.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes vil bli involvert i avdelingens daglige drift
 • Arbeidet vil også innebære bred kontakt med interne og eksterne rekvirenter ved å gi medisinskfaglige råd ved valg av analyser og tolking av analyseresultater
 • Være medisinskfaglig ansvarlig for ulike fagområder innen spesialiteten medisinsk biokjemi
 • Vi søker en person som er engasjert, jobber selvstendig, har gode samarbeidsegenskaper og er motivert for faglig utvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesen eller primærhelsetjenesesten vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Avdeling for medisinsk biokjemi har høy faglig aktivitet og søker derfor en motivert og initiativrik medarbeider
 • Gode samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling og evne til fleksibilitet
 • Kunne trives i et aktivt og travelt miljø
 • God faglig vurderingsevne og kunne arbeide målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av samarbeid og utvikling.
 • Dedikert lesetid 4 timer per uke
 • Arbeidstid på dagtid hverdager 8 timer/dag
 • Fleksibel arbeidstid, med kjernetid 8:00 - 15:00
 • Gode forskningsmuligheter
 • Nytt og moderne analyseutstyr
 • Muligheter for å reise på kurs/kongresser
 • Gruppe 1 status
 • Du vil få veiledning i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Lønn etter avtale.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • God pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdstilbud som bla.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • HjemJobbHjem – ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av bysykkel)
 • Stavanger universitetssykehus kan tilby leiligheter/hybel for leie i en overgangsperiode

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Skadberg
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: (+47) 51 51 95 45/+47 418 51 836
E-post: oyvind.skadberg@sus.no
Navn: Gunn Sjurseike Dale
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51 51 95 10
E-post: gunn.sjurseike.dale@sus.no
Arbeidssted
Avdeling for medisinsk biokjemi / Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen