Kort om arbeidsgiver
Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag 13 private legekontor og 1 kommunalt legekontor med pr. tiden 78 fastleger. Enhet for helsetjenester har nå ledig en fastlegehjemmel ved Langnes Legesenter.

Langnes Legesenter er et kontor med næringsdrift som er lokalisert på Jekta Storsenter på Langnes. Legegruppen består p.t. av 9 leger og en LIS1. Legesenteret er organisert som et AS. Kontoret er velutstyrt, velorganisert og godt bemannet med dyktige helsesekretærer. Senteret veileder medisinstudenter etter avtale med UiT- Norges arktiske universitet. Journalsystemet kontoret bruker er Webmed. Listen har pr. d.d. ca. 900 pasienter.     
Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7.5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Kvalifikasjoner
Formelle krav:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnustjeneste/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.

Vi ønsker at du har:
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis.            
 • Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
 • Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet:
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Det stilles krav om politiattest, jfr. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4. 
 • Søker bes oppgi to referanser. 
 • Søknad sendes via Webcruiter. 
 • Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner for flere opplysninger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 928 19 494
Navn: Glenn Severinsen
Tittel: Daglig leder / fastlege Langnes legesenter
Telefon: 95931088
Arbeidssted
Karlsøyvegen 12
9015 TROMSØ
Søk på stillingen