Kort om arbeidsgiver
Bydel Stovner utlyser en fastlegehjemmel knyttet til Stovner legesenter. Listelengden er for tiden 1250. Legesenteret er organisert som et AS og består av 9 leger hvorav 7 er spesialister i allmennmedisin. Stovner legesenter er et veldrevet legesenter med godt innarbeidede rutiner og et godt arbeidsmiljø. Det benyttes Infodoc Plenario journalsystem. Legesenteret er sentralt plassert i Bydel Stovner som ligger helt nord i Oslo. God offentlig kommunikasjon med bla T-bane helt fram.

Bydelen ligger nordøst i Oslo med grense til Romeriksregionen. Bydelen har ca. 33 000 innbyggere. Det er en variert befolkning, og stor grad av trivsel blant innbyggerne i Bydel Stovner. Bydelen har et sterkt fokus på forebygging, behovsstyrt tjenesteutvikling, myndiggjøring av medarbeidere, kontinuerlig forbedringsarbeid og å bruke digitaliseringens muligheter. Vi er opptatt av å sørge for en god og stabil fastlegeordning for bydelens innbyggere, og et godt samarbeid mellom fastlegene og bydelen, både i enkeltsaker og på systemnivå.

For leger under utdanning til spesialiteten i allmennmedisin blir det lagt til rette for det  
Se nettsider: www.stovnerlegesenter.no
OBS: kun elektroniske søknader vil aksepteres.
I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven må politiattest fremlegges før oppstart.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle fastlegeoppgaver med listeansvar med for tiden 1250 pasienter.
 • Fastlegene kan tilpliktes inntil 7,5 timer offentlig legearbeid/uke.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt.
 • Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med legesenteret. Betingelser for inntreden i gruppepraksisen må derfor avtales med legesenteret i tråd med avtaleverket mellom Dnlf og Oslo kommune.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til spesialiteten i allmennmedisin.
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Forståelse og interesse for å arbeide med en mangfoldig befolkning.
 • Erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode digitale ferdigheter.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Kontaktpersoner
Navn: Trude Bakke
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 92042063
Navn: Zaheer Ahmed Awan
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 97787175
E-post: zaheer.a.awan@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stovner Legesenter
Karl Fossumsvei 30
0985 OSLO
Søk på stillingen