Kort om arbeidsgiver
Lunner Kommune har ledig fastlegehjemmel ved Roa legefellesskap. En av våre fastleger skal nå slutte og vi søker derfor etter en lege som kan overta aktuell liste med ett listetak på 1300 pasienter. Det er for tiden cirka 1200 pasienter på fastlegelisten.
 
Hjemmelen er ledig fra 13. september eller etter avtale.
 
Hjemmelen er per i dag ikke tilknyttet kommunal bistilling.
 
Den som overtar hjemmelen plikter å holde seg til internavtalen med legene. Det inngås egen avtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, sykehjem, skolehelsetjeneste og legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges. For tiden er ingen offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen.
 • Lunner kommune inngår i velorganisert interkommunal legevakt på Gran og Gjøvik. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen
 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Personlig egnethet vektlegges, især evnen til å arbeide selvstendig
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon
 
Vi tilbyr
 • Moderne IT-løsninger med CGM Allmenn som journalsystem, Helsenorge som elektronisk kommunikasjonsportal, Convene-automat som betalingsløsning og Furst laboratorietjeneste.
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold mellom fastlegene som har regelmessige møter
 • God kollegial fraværsdekning innad i senteret
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 • Lunner kommune vil legge til rette for at legen kan gjennomføre spesialisering i allmennmedisin – ALIS avtale.

 
Søknad sendes
Søknad på særskilt skjema for leger vedlagt CV og autorisasjon sendes til:
post@lunner.kommune.no .
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lunner kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjarne E. Oure
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41476679
E-post: bjarne.oure@lunner.kommune.no
Navn: Tobias Dahlgren
Tittel: Fastlege/hjemmelshaver
Telefon: 93298972
E-post: dahlgren.tobias@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Arbeidssted
Roa Legefellesskap
Sandsvegen 5
2740 ROA
Søk på stillingen