Kort om arbeidsgiver

Ledig stilling for overlege ved Revmatologisk avdeling.

Revmatologisk avdeling diagnostiserer og behandler pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Avdelingen er en del av Mottaksklinikken og har tett samarbeid med de andre grenspesialitetene. Virksomheten er hovedsaklig poliklinisk med ca 4500 konsultasjoner pr år og disponerer 3-5 senger på avdeling.

Vi søker en lege med omfattende kunnskap og interesse for autoimmune sykdommer. Det er ønskelig med spesialist i revmatologi. Søkere med forskningskompetanse som passer inn i seksjonens forskningsprofil, vil prioriteres.

Tiltredelse etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes må påregne å delta i vaktordning ved seksjonen.
 • Utredning og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter.
 • Det er en avdeling med gode utviklingsmuligheter, og det er stor forskningsaktivitet.
 • Klinisk undervisning av medisinstudenter er en del av avdelingens arbeidsoppgaver og inngår som en del av aktuelle stilling.

Kvalifikasjoner

 • Aktuelle søkere bør være spesialist i revmatologi eller ha fullført gruppe I tjeneste i revmatologi
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Mulighet for tilknytning til klinisk immunologisk forskningsgruppe
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Katrine Norheim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 46805102
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsensgt. 8
4011 Stavanger