Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos er en del av Klinikk for medisin og nevrologi. Medisinsk avdeling består av grenspesialitetene cardiologi, endokrinologi, gastroenterologi og geriatri. Avdeling består av poliklinikk og sengeposter, og har for tiden ca. 150 ansatte. Avdelingen skal yte spesialisthelsetjeneste til befolkningen i nord i Trøndelag hvor nedslagsfeltet utgjør ca. 43 000 innbyggere.
Sykehuset Namsos er et kompakt sykehus med bla indremedisin, psykiatri, kirurgi/ortopedi, nevrologi, øye, ønh, føde/gyn og fulldigitalisert røntgenavdeling samlet i samme bygningsmasse. Det er et nært og godt samarbeid mellom avdelingene.

 

Avdelingen har ledig:

Fast stilling for Overlege Indremedisin

 

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

  • Generell indremedisin

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS1-tjeneste 
  • Spesialist i indremedisin. Grenspesiale i gastroenterologi eller infeksjon vil bli foretrukket

Personlige egenskaper

  • Evne til å ta egne avgjørelser, arbeide selvstendig og utvise godt faglig skjønn.
  • Gode samarbeidsegenskaper både i forhold til pasienter, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
  • Det forutsettes at søkeren behersker norsk både skriftlig og muntlig.
  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Randi Sudbø Brandtzæg
Tittel: Klinikkleder
Telefon: (+47) 74215697
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos
Søk på stillingen