Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling SØ har 31 senger fordelt på 18 senger slagenhet og 13 senger generell nevrologi, samt nevrologisk poliklinikk og dagavdeling. Vi har ansvar for nevrologiske tjenester for befolkningen i hele Østfold, samt Vestby kommune, til sammen en befolkning i overkant av 300.000. Ca. 90 % av innleggelsene ved nevrologisk avdeling er øyeblikkelig hjelp.

Avdelingen har 16 leger i spesialisering, 11 overleger og i tillegg spesialist i klinisk nevrofysiologi. Avdelingen behandler akutt hjerneslag med trombolyse, og utfører doppler halskar og transkraniell doppler av intracerebrale kar.

Vår slagenhet inkluderer tverrfaglig samarbeid med fast tilknyttede fysioterapeuter og ergoterapeut. Vi utfører kontroll og justering av DBS, samt etterfylling av Baklofenpumpe og justering av VNS. 

Dagavdelingen har sykepleierdrevet poliklinikk med hovedfokus på MS, Parkinson og hjerneslag. Her utføres også behandling med botulinumtoksin. Klinisk nevrofysiologisk laboratorium med egen nevrofysiolog utfører bl.a. EEG, EMG, nevrografi og evoked responses. Avdelingen har de siste årene hatt en betydelig økning av sin forskningsaktivitet. Vi har per dags dato to leger med PhD og tre PhD-kandidater.

Avdelingen er sterkt representert i sykehusets innovasjonsmiljø. Tjenesteinnovasjon anses som et viktig element inn i fremtidens helsevesen, og et satsingsområde i Sykehuset Østfold. Nevrologisk avdeling har i den forbindelse fått tildelt innovasjonsmidler for videre utvikling av spillteknologi som treningsplatform for trombolysesløyfe og for utvikling av en VR (Virtual reality) basert treningsmetode for pasienter med synsfeltutfall etter hjerneslag.

Sykehuset Østfold er et nytt og moderne sykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg. Her kan vi blant annet glede oss over et nytt digitalt PET-senter, 3-Tesla MR i tillegg til noen av europas mest moderne IKT-systemer. Dette har ført til at SØ, som et av to sykehus i Norden, i desember ble vurdert til nivå 6 (skala 1-7) på den anerkjente EMRAM skalaen for modenhet i kliniske datasytemer i sykehus.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Sengepost
 • Akuttmottak
 • Poliklinikk
 • Deltagelse i avdelingens undervisning 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i nevrologi
 • Primært søkes det etter spesialist i nevrologi, men LIS med kort gjenværende tid før oppnådd spesialistgodkjenning er velkomne til å søke
 • Relevant erfaring og kompetanse fra arbeid innenfor fagfeltet nevrologi
 • Erfaring fra vaktarbeid og arbeid i sykehus
 • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med arbeid i team så vel som selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Samarbeidsorientert, strukturert og løsningsorientert
 • Vitenskapelig erfaring/interesse
 • Det forutsettes at søkeren behersker et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø, dyktige medarbeidere, bredt og variert pasientgrunnlag
 • Fleksibilitet i forhold til forskning og fordypning
 • Nært samarbeid med regionale sykehus
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Stefi Fjeld
Tittel: Avdelingsrådgiver
Telefon: 958 61 932
E-post: steska@so-hf.no
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen