Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk avdeling Blakstad består av 12 døgnseksjoner med tilhørende spesialiserte polikliniske og elektive tilbud. Det er en av de største sykehusavdelingene i Norge med ansvar for et opptaksområde bestående av 22 kommuner og en befolkning på ca. 500.000. Vi har en stor LIS-gruppe med omfattende LIS-undervisningen som et ledd i å utvikle avdelingen til et viktig psykiatrisk kompetansemiljø i Helse Sør-Øst. Det planlegges flytting til nytt sykehus i Drammen i 2025.

I alle seksjoner ved Psykiatrisk avdeling Blakstad samarbeider vi tett med pasienter og pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. 

Vi har en visjon om å bringe psykisk helsevern et skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som avdelingens viktigste ressurs. Alt arbeid vi gjør baseres på verdier om å spille hverandre bedre, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive forvaltere av felleskapets ressurser.

Psykiatrisk avdeling Blakstad har ledig vikariater for lege i spesialisering med oppstart etter avtale. Det vil ansettes riktige kandidater fortløpende.

For leger i spesialisering er følgende tilrettelagt:

Fullverdig tellende tjeneste innenfor fagfeltet i den avtalte perioden

Individuelle tjenesteplaner med muligheter for å delta i vaktordning

Kompetanseplaner i tråd med utdanningsplan

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Ferdig med hele LIS1 tjenesten
 • Bakgrunn i rus- og avhengighetsmedisin eller nevrologi er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt samarbeid mellom de ulike seksjoner på sykehuset
 • Godt faglig miljø med nært samarbeid mellom assistentleger og overleger
 • Tjeneste som også kan passe som sideutdannelse og sykehustjeneste for allmennpraktikere 
 • Naturskjønt beliggenhet med god bussforbindelse til Oslo og Drammen
 • Pensjonsordning 
 • Ulike velferdstilbud 
 • Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen av hensyn til personalsammensetning. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kent Håpnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99100195
E-post: kent.hapnes@vestreviken.no
Navn: Magnus Karlsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 40060777
E-post: magnus.karlsen@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Vettre
Søk på stillingen