Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid. 

Ungdomsklinikken i Arendal har følgende stilling ledig: 

1 x 100 % fast stilling for overlege - spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Tiltredelse etter avtale.  

Ungdomsklinikken har 6 plasser og tilbyr innleggelser til barn og unge under 18 år fra Agder. Posten har også en familieleilighet. De fleste innleggelser er akutte og kortvarige. Overlegene på døgnposten har p.t. arbeidstid mandag til fredag, klokken 08:00-16:00.

Stillingen er p.t. plassert i Arendal, men avdelingen er i en omorganiseringsprosess og det er besluttet at døgnposten skal flyttes til Kristiansand i løpet av år 2023.  

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon. All kommunikasjon med søkere vil foregå på norsk.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Oppgaver knyttet til spesialitet Det er et krav om å ta ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern 
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner, samt andre avdelinger på sykehuset 
 • Muligheter for ambulant arbeid       
 • Overlege arbeider i tverrfaglig team 
 • Arbeidsoppgaver i andre enheter i avdelingen kan tilkomme

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavenes særskilte karakter
 • Vise pålitelighet og fleksibilitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst  
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • Arbeidstid pt. mandag til fredag, klokken 08:00-16:00 
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Liv Mari Høgseth
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 952 30 839
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Ungdomsklinikken, Arendal
Sykehusveien 2
4838 Arendal
Søk på stillingen