Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet:
Helsestasjonstjenester i Gjøvik kommune er organisert under kommunalsjef for Oppvekst og tjenesteleder for Barn og familie. Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder og ca 25 ansatte. Tjenesten er organisert i fagteam. Tjenesten har fått tilskuddsmidler til skolelegestilling i 2021-2023. 

Det er tre helsestasjoner i Gjøvik kommune: Gjøvik (i Rådhuset), Biri og Snertingdal. Skolehelsetjenesten er fordelt på 13 barneskoler og 5 ungdomsskoler.

Legen vil ha kontorplass i helsestasjonen i Rådhuset.

Vi arbeider ut fra en positiv tilnærming og ønsker å styrke familiene og barnas ressurser og se muligheter framfor begrensninger.

Arbeidstid: Dagtid

Arbeidsoppgaver:
 • Bidra til råd og veiledning om legemiddelhåndtering i skolen
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid med andre aktuelle kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner.
 • Delta i utarbeidelse av planer, eksepmpelvis katastrofe/krisehåndtering, oppfølgning av langvarige syke elever og oppfølgning av elever med lærevansker.
 • Delta i møter med skolen/skolehelsetjenesten ved kartlegging av utfordringesområder i skole- eller barne- og ungdomsmiljøet.
 • Samarbeide med helsesykepleier om somatiske problemstillinger funnet ved skolestartundersøkelsen
 • Være med på å vurdere barn og ungdom som skolehelsetjenesten er bekymret for, og ved behov henvise videre til fastlege, spesialisthelsetjenesten eller psykolog for nødvendig behandling og oppfølgning.
Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
 • Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Det er ønskelig med erfaring fra og interesse for helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge og deres foreldre. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner, i tillegg til å kunne jobbe selvstendig.
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
 • Krav om godkjent politiattest.
Vi kan tilby:
Helsestasjonstjenester i Gjøvik er preget av et godt arbeidsmiljø, hvor alle skal inkluderes og godt humør har en viktig plass. Vi har fokus på faglighet og ønsker at vår samlede kompetanse skal være i stadig utvikling.

Helsestasjonstjenestene samarbeider med kommuneoverlege/smittevernlege i 100 % stilling som også har arbeidssted i Rådhuset, og det er ellers kommunale legestillinger på sykehjemmene og enkelte av legesentrene i kommunen.

Gjøvik kommune jobber etter verdiene kompetanse, engasjement og respekt. Vi kan tilby våre ansatte gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger (KLP), bedriftshelsetjeneste og bedriftsidrettslag.

Ta gjerne kontakt med leder for helsestasjonstjenester Karoline Duenger dersom du har spørsmål vedr. stillingen!

Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Helsestasjonstjenester
Kontaktperson
Navn: Karoline Duenger
Tittel: Leder Helsestasjonstjenester
Telefon: +47 993 97 493
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhuset
Rådhuset
2810 GJØVIK
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image