Fra 1. september 2021 har vi på  Lillehammer en ledig 100% stilling for spesialist i radiologi med fagansvar for CT seksjonen.

Bildediagnostikk i divisjon Gjøvik - Lillehammer består av to avdelinger med felles avdelingssjef.
 
Avdeling for bildediagnostikk på Lillehammer har 3 konvensjonelle laber, 1 gjennomlysningslab, 2 ultralyd-laber, 2  CT-maskiner, 1 MR-maskin, samt brystdiagnostisk senter. Avdelingen har i dag 13 overlegestillinger og  6 LIS-stillinger. Fagansvarlig overlege for CT vil inngå i en 9-delt arbeidsplan for overlegene.  
 
Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige overlegestillinger ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger.

 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk faglig ansvar for metoder og prosedyrer ved CT seksjonen
 • Primært på CT i tillegg delta i avdelingens daglige bildediagnostiske arbeid
 • Sammen med fagradiograf sørge for en god og effektiv drift av seksjonen med høy faglig kompetanse og god kvalitet
 • Delta i undervisning av personalet på linje med øvrige leger 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk godkjenning som spesialist innen radiologi
 • Bred erfaring med CT
 • Ønskelig med erfaring innen MR, CT, ultralyd og konvensjonell røntgen
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter person med stor arbeidskapasitet
 • Kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert
 • Endringsvilje og fleksibel innstilling
 • Personlig egnethet, inkludert gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, vil tillegges stor vekt
 • Yte service med høy kvalitet til våre pasienter og samarbeidspartnere 

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for sykehusbolig 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Eivind Alhaug
Tittel: Medisinsk ansvarlig overlege
Telefon: 99624237
E-post: eivind.alhaug@sykehuset-innlandet.no
Navn: Frode Totlund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128181
E-post: frotot@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Bildediagnostikk CT seksjonen, Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer