Kort om arbeidsgiver

Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Seksjonen består av både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt
ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø og Narvik. I poliklinikken utredes det pasienter med muskel-/skjelettlidelser inkludert nakke- og ryggproblematikk, skulder hofte med mer. Tverrfaglig team utreder CFS/ME og hypermobilitet. Vi jobber i henhold til nasjonale og internasjonale anbefalinger hvor vi møter pasientens utfordringer helhetlig, med et mestringsorientert fokus. I regi av vår poliklinikk tilbys tverrfaglig gruppebehandling, lærings- og mestringskurs og noe individuell oppfølging. Poliklinikken har regelmessig samarbeid med nevrokirurgisk avdeling. Vi samarbeider også tett med HelseIarbeid, som er en del av vår avdeling. Seksjonen har ca 90 stillinger, inkludert 7,5 overlegestillinger og per i dag 4 LIS-stillinger. Dette er et faglig spennende miljø med fokus på kvalitet og forbedring.

Vi har en ledig ett års vikariat for lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering med hovedarbeidssted ved Fyskalskmedisinsk poliklinikk, UNN Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

 • LIS inngår i avdelingens rotasjonsplan i tråd med individuell utdanningsplan
 • 38 timers uke med obligatorisk deltakelse i primærvaktsjikt samt UTA. 10 dager avspasering per år
 • Delta i seksjonens fagutviklings- og forskningsaktiviteter
 • Den utlyste stillingen skal betjene kliniske og pasientadministrative oppgaver i fysikalsk medisinsk poliklinikk og HelseIArbeid-senteret

Ved Fysikalskmedisinsk poliklinikk kan du bruke og utvikle dine kliniske ferdigheter i et tverrfaglig miljø.
Som lege er dine primære arbeidsoppgaver poliklinisk avklaring av pasienter med muskel-/skjelett og sammensatte plager. Du vil møte mennesker med problemstillinger både knyttet til muskel-/skjelettapparatet og arbeidsrelaterte problemstillinger. Pasientrettet virksomhet skjer dels selvstendig og dels som tverrfaglig team, men all aktivitet er del i tett og integrert samarbeid med andre faggrupper (leger, fysioterapeuter, psykolog, og ergoterapeut).

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Stillingen kan være for deg som ønsker dette som del av utdanning som spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Stillingen egner seg også svært godt for deg som ønsker sykehusåret i spesialistutdanning allmennmedisin
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Mulighet til å utdanne seg til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og høykompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Faglig og personlig utvikling
 • Tiltredelse etter avtale

Vi er en veldig fin gjeng som jobber sammen og ønsker at du er med å bidrar til å opprettholde vårt gode arbeidsmiljø.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Disa Håkstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47610209
E-post: disa.irene.hakstad@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø