Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel  ved Biskopshavn Legsenter, Breiviksbakken 1b, 5042 Bergen. Ledig fra 01.07.21 eller etter avtale.

Legekontoret er veletablert og med god tilknytning til lokalmiljøet. Legekontoret består i dag av 3 fastleger i lyse, trivelige og romslige lokaler. Det er også mulighet for utvidelse til 4 legepraksis i lokalet. Det følger med 8 parkeringsplasser i leieforholdet. Det er lett adkomst fra parkeringsplass og inn til kontoret. Sentral beliggenhet med god bussforbindelse. Langtidsleie med opsjon for videre kontrakt. Erfarent og hyggelig personale, sykepleier og sekretær, personell brøk 0, 72 pr. lege. 
Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Moderate månedlige utgifter per hjemmel.

Listelengde 1300.

Velutstyrt med blant annet Infodoc tilknytter helsenett med  ny maskinpark (lokal server og arbeidsstasjoner) , EKG og spirometri integrert  til journalsystem, velutstyrt laboratorium og  sår/kirurgi stue, betalingsautomat fra Credicare, Trinnvis kvalitetssystem.

Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
  • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid inntil 7,5 timer pr. uke
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
  • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet
Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune? 

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.  

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder.  

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist. 

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret. 

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.  

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase. Garanti utover listetak på 500 kan gis som del av ALIS-avtale som nevnt over. 

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk. 

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55 56 78 91
Navn: Leni Johannessen
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnehaver
Telefon: 92011211
Arbeidssted
Biskopshavn Legesenter
Breiviksbakken 1b
5042 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image