Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Sellebakk legesenter er en to-legepraksis som holder til sentralt på Østsiden i Fredrikstad kommune.
Det er ansatt en dyktig legesekretær med lang erfaring. Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Vi bruker SystemX, er koblet opp mot Helsenett, har integrert Helserespons og videoløsning for kommunikasjon med pasientene.
 
Om fastlegehjemmelen
En av fastlegene ved senteret har sagt opp sin hjemmel og vi søker en etterfølger, tiltredelse etter avtale. Listelengde er på 1350 pasienter.
På sikt er det tenkt å legge en 0-hjemmel til senteret slik at det blir et 3-legesenter.
Deltagelse i kommunal legevakt.
Til avtalen kan det pålegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i tråd med regelverket. Pr dags dato er dette ikke aktuelt.
 
Kvalifikasjonskrav
* Krav om norsk autorisasjon
* Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
* Må beherske norsk skriftlig og muntlig
* Ha kjennskap til ASA-avtalen, fastlegeforskriften og samhandlingsreformen
 
Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt
* Søkere må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 
Vi kan tilby
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.
 
Kommunen vil søke Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS som har avtale med kommunen.   Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 
 
Andre opplysninger
Kjøpesum for utstyr og opparbeidet praksis avtales direkte mellom hjemmelsinnehaver og kjøper. Kjøper inngår leiekontrakt med legesenteret på lik linje med den andre legen. Legesenteret organiserer all drift så som leie og vedlikehold av lokaler, personell, utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenester
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Jonas Alexander Becken
Tittel: Fastlege
E-post: jonasalexanderbecken@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sellebakk legesenter
Trykkeriveien 6
1653 SELLEBAKK
Søk på stillingen