Kort om arbeidsgiver
Overlege/spesialist i psykiatri ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker etter overlege / spesialist i psykiatri. Vi har ledig fast 100% stilling ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Voksenpsykiatrisk avdeling har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til befolkningen i Vestre Aker, Ullern og Frogner bydel i Oslo.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
 
Det pågår utstrakt faglig utviklingsarbeid i avdelingen og vi ønsker å knytte til oss en overlege, spesialist i psykiatri, som vil bidra til å styrke vår enhet. 
Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til personer med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad. Avdelingens gruppetilbud er også tilknyttet denne enheten, mens psykose og rusrelaterte lidelser er organisert i andre enheter.
Vi samarbeider nært med bydelene vi betjener, samt med fastlegekontorene i vår sektor.
 
Enheten består av fem team, to allmenne team, gruppeteam, allmenfact team og akuttambulant team (AAT).
 
Tiltredelse etter avtale.  

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Veiledning og undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Øvrige spesialistoppgaver
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid i psykisk helsevern er en fordel
 • Erfaring/videreutdanning i korttidsterapi feks. CBT er en fordel
 • Kunne bidra til gode tverrfaglige teamprosesser
 • Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig
 • Beherske engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort er en fordel  
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Vi tilbyr
 • Arbeidstid: 08.00-16.00 på hverdager 
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Harald Aulie
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Pål Wiktor
Tittel: Overlege
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Helle Elvebredd
Tittel: Ass. enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO
Søk på stillingen