Jeg har behov for 100% fastlege vikar på Sandnes Legekontor i 2-3 måneder. Praksisen ligger i Sandnes sentrum.

Sandnes legekontor er en solopraksis for allmennmedisin med 2 helsesekretærer. Pasientliste 1750 lukket liste.
Vi bruker CGM journalsystem. God inntekt. Tiltredelse snarest.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Razzak
Tittel: Fastlege
Telefon: 40058684
E-post: Fmabda@gmail.com
Arbeidssted
Sandnes legekontor
Holbergsgate 15
4306 SANDNES