Kort om arbeidsgiver

Ved BILDE seksjon Bærum-Ringerike har vi fokus på god faglig kvalitet, pasientsikkerhet og trivelig kollegialt miljø!

 
Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling, bestående av radiologisk seksjon ved sykehusene i Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg, i tillegg til brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.

Seksjon Bærum har pt åtte vaktgående LIS og tolv vaktgående overleger, mens det på Ringerike er to LIS og syv fast ansatte overleger. I løpet av 2021 vil legegruppene ved seksjon Bærum og seksjon Ringerike inngå i samme seksjon, med felles legeleder samt egen leder for LIS-gruppen. Det legges opp til tettere samarbeid, med bl.a en felles vaktordning mellom sykehusene.  Det er mulighet for delt arbeidssted mellom Bærum og Ringerike. Ordningen med delt arbeidssted og reisehyppighet avtales med nærmeste leder.

Vi er opptatt av trivsel og godt kollegialt samarbeid, faglig utveksling og utvikling. Vi ønsker flere engasjerte og flinke LIS inn i teamet!  


BILDE seksjon Bærum-Ringerike utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter, og vi har en oppdatert maskinpark, med bl.a en 3T MR-maskin, og nyere CT- og UL-maskiner. Vi bruker Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning.   
Seksjonen oppfyller de fleste gruppe 3a-kravene i spesialiteten radiologi (minimum 3,5 års tjeneste). Gruppe 3b-tjeneste tilbys enten ved Drammen sykehus, Ahus eller i OUS og avtales ved tilsetting.  Ved gruppe 3b-tjeneste utenfor Vestre viken HF må kortvarig rotasjon til radiologisk seksjon Drammen/BDS påregnes for å oppfylle krav i pediatrisk radiologi og mammaradiologi.

Både Bærum og Ringerike sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon. Begge sykehusene har indremedisinsk og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og avdeling for gynekologi og fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Bærum sykehus har også en egen forskningsavdeling. Radiologisk seksjon Bærum-Ringerike har et tett og godt samarbeid med de kliniske avdelingene.   


Vi har ledig et vikariat med oppstart snarest ved seksjon Bærum. Ved seksjon Ringerike vil det bli ledig vikariat med noe senere oppstartstidspunkt.


Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i 8-delt tilstedevaktordning, med overgang til 11-delt vaktordning innen 2022
 • Deltakelse i daglig drift innen alle modaliteter
 • Undervisning for seksjonens og avdelingens leger

Kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring i radiologi er en fordel, men ingen nødvendighet
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste 
 • God formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig. Søkere med utenlandsk bakgrunn må minimum ha bestått "Bergenstesten" eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Engasjement og ønske om faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å bidra positivt i et arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Variert diagnostisk arbeid og rikelig spennende patologi
 • Opplæring innen alle modaliteter
 • Gode faglige diskusjoner og trivelig kollegium 
 • Lønn og ansettelse i henhold til enhver tids gjeldende overenskomst.  
 • Tilbud om medlemskap i Velferdsforening med ferieboliger og rabatterte billetter på diverse kulturtilbud.          
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Medisinsk ansvarlig overlege
Telefon: 90980038
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum