Kort om arbeidsgiver

Assisterende medisinsk fagsjef er en nyopprettet stilling som skal ha en rådgivende funksjon i medisinskfaglige og administrative spørsmål.

Stillingen vil ha et særlig ansvar for kliniske fagsystemer og for tilrettelegging av legers spesialisering. Stillingen er organisatorisk plassert i Fagavdelingen, med medisinsk fagsjef som nærmeste leder. Stillingsprosent vil være 50 - 100 %  avhengig av behov hos søker og mulighet for klinisk tilknytning. Arbeidssted vil fortrinnsvis være Hammerfest eller Kirkenes. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i utarbeidelse av faglige prosedyrer i foretaket
 • Systemansvar for kliniske systemer (EPJ med DIPS Arena og Metavison)
 • Generell saksbehandling
 • Bidra i saksforberedelser til foretaksledermøter og styret
 • Ansvar for å bidra inn i foretakets tilrettelegging og gjennomføring av legenes spesialisering, med ansvar for koordinering av dette arbeidet med utdanningsansvarlige leger
 • Bidra i informasjon/kommunikasjon og samarbeid internt i FFS, i foretaket og mot eksterne samarbeidsparter
 • Stedfortreder for medisinsk fagsjef
 • På sikt vil stillingen også innbefatte funksjon som utdanningskoordinerende lege

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Klinisk erfaring og kjennskap til kjernedrift
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra somatikk er ønskelig
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Målrettet
 • Nøyaktig og strukturert
 • God muntlige og skriftlige formidlingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

 

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Vivi Brenden Bech
Tittel: Kvalitets- og utviklingssjef
Telefon: 48028283
Navn: Harald G. Sunde
Tittel: Medisinsk Fagsjef
Telefon: 90831337
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fag, forskning og samhandling, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9901 Kirkenes
Søk på stillingen