FSAN er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.
FSAN er databehandler for Forsvarets helseregister (FHR) og har faglig ansvar for epidemiologisk forskning i Forsvaret. Forskning drives innen flere fagområder, blant annet innen allmennmedisin, flymedisin, traumatologi, navalmedisin, psykiatri, epidemiologi, klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin.

Ved FHR det ledig stilling som militær overlege i gradsnivået Oberstløytnant / Kommandørkaptein (OF4). Tjenestested Sessvollmoen.

Arbeidsoppgaver
Som overlege i FHR vil du være registeransvarlig med ansvar for å drifte, vedlikeholde og videreutvikle FHR. Du vil arbeide med epidemiologisk forskning og ha faglig ansvar for rapportering i Forsvaret. Overlege FHR vil samarbeide med avdelinger som driver medisinsk og helsefaglig forskning i Forsvaret, samt eksternt samarbeid med Folkehelseinstituttet, universiteter og relevante forskningsinstitusjoner i NATO.  Andre oppgaver vil være å lede epidemiologisk utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at du har
 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett og godkjent turnusarbeid (LIS1) 
 • Minimum 5 års relevant yrkeserfaring etter autorisasjon er gitt
 • Spesialitet innen innen kirurgi eller tilsvarende
 • Bred forskerkompetanse- og erfaring
 • VA-utdanning, samt minimum 3 års tjeneste som lege i Forsvaret. Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset eller tilsvarende kurs ved første anledning etter tiltredelse i stilling 
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3)  eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) 
 • Må tilfredsstille krav til MEDSEL (medisinsk skikkethet) 
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET innen tiltredelse
 • Norsk statsborgerskap
Det er ønskelig med
 • PhD
 • God erfaring fra bruk av statistiske verktøy 
Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg med
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å helhetsoversikt
 • Initiativ
 • Gode samarbeidsevne
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overlege, stillingskode 1521, Oberstløytnant / Kommandørkaptein (OF4), lønnstrinn 84 - 90 (p.t. kr 910.000 – 1.065.400 pr år). Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen er spesielle kategorier miliært tilsatte (SKMT) /lege (SAN) med 37,5 timers arbeidsuke. Tjenestetid i stillingen er minimum 5 år og maksimum 8 år. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2021

FSAN er under organisasjonsendring og endring av stillingsbeskrivelse kan forventes.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Attester, autorisasjon og vitnemål må legges ved digitalt på søknadstidspunkt. Søknadspapirer returneres kun etter anmodning.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Arne Johan Norheim
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 48 00 55 35
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR-konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Navn: Henriette Holthe
Tittel: Orlogskaptein
Telefon: 93 21 29 60
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen
2054 MOGREINA