Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.
Ved Forsvarets sanitet / Avdeling for Plan, Styrkebeskyttelse og Operasjoner (PSO) / M2, er det ledig stilling som lege Infeksjonsmedisin i gradsnivået kaptein / kapteinløytnant (OF 2). Tiltredelse er 01.08.2021.

Arbeidsoppgaver: 
 • Gi råd til Sjef PSO og Sjef M2 innen fagområdet infeksjonsmedisin og ulike operasjonsområders påvirkning på helse
 • Bidra til og koordinere kunnskapsgrunnlag innen fagområdet og operasjonsmiljøenes sykdomsbilde
 • Bidra til utvikling av faglig og vitenskapelig grunnlag innen fagområdene, herunder utarbeide rapporter og utredninger
 • Støtte, initiere og evaluere kunnskapsutvikling i avdelingen
 • Bidra inn i CBRN fagfelt internt i avdelingen
 • Delta i styrkeproduksjonen ved avdelingen, herunder veilede og undervise innen fagområdene.
 • Utøve tjeneste som spesialist i infeksjonssykdommer
 • Utøve tjeneste som lege
Kvalifikasjoner
 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus (LIS 1) med full rekvisisjonsrett
 • Må ha utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med
 • Må ha fagtjeneste, minimum 3 år
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • Må tilfredsstille krav til MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG/NATO SECRET
 • Offiserskurs (VA). Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset eller tilsvarende kurs ved første anledning etter tiltredelse i stilling
Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt:
 • Spesialitet innen infeksjonsmedisin
 • Tjeneste erfaring som Vernepliktig akademisk (VA Lege)
 • Erfaring som lege
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Operativ tjenesteerfaring
 • Ønskelig med gode IT-kunnskaper
Personlige egenskaper
Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ 
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr: 
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Stillingskode 1519 Kaptein / Rittmester / Kapteinløytnant (OF2): Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 79 - 85, for tiden kr 792.700- til kr 938.900,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 
Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen er spesielle kategorier miliært tilsatte (SKMT) /lege (SAN) med 37,5 timers arbeidsuke. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60/særaldersgrense, aldersuavhengig kompetanse.
Merknad! Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR-konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Navn: Per Morten Bølstad
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 481 61 452
Navn: Pål Vik-Strandli
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 63 92 68 70
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen
2054 MOGREINA