Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten på sykehjem er i Asker kommune organisert under avd. Vaksinasjon og Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, Rehabilitering og Mestring. Det er 7 sykehjemsleger i Asker kommune fordelt på 7 sykehjem og til sammen 4 LIS1-legestilllinger der 20 % av arbeidstiden er sykehjemspraksis.

Bråset Bo- og omsorgssenter er et av Norges største sykehjem med 200 senger. Her er for tiden 72 somatiske langtidsplasser, 55 langtidsplasser for personer med demens inkl. en forsterket skjermet avdeling med 4 plasser, 9 rehabiliteringsplasser, 7 lindringsplasser og i tillegg 57 ordinære korttidsplasser.

Legetjenesten ved Bråset Bo- og omsorgssenter innehar totalt 3 sykehjemsleger i 100% stilling. I tillegg to LIS1-leger med 20 % stilling hver.

Bråset ligger nær Røyken sentrum med togforbindelse mot Oslo og bussforbindelse til Drammen, og det er ca 20 minutters kjøring fra Asker sentrum.     

Vi oppbemanner og søker nå etter sykehjemslege i 100 % stilling vikariat i Asker, for tiden ved Bråset Bo- og Omsorgssenter.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av sykehjemspasienter
 • Ta del i utvikling av legetjenesten i sykehjem
 • Veiledning av turnuslege
 • Veiledning av øvrige faggrupper
 • Andre kommunale arbeidsoppgaver. Ved evt. økning av smitte kan det bli aktuelt med sykehjemslegevakt kveld/natt.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering, fortrinnsvis i allmennmedisin eller geriatri
 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Kompetanse/erfaring innen alderspsykiatri er ønskelig
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2 
Personlige egenskaper
 • Forståelse for sykehjemsmedisin og være med på å skape gode relasjoner til våre brukere, kollegaer og samarbeidspartnere 
 • Arbeide strukturert, selvstendig og målrettet
 • Ha god arbeidskapasitet og være beslutningsdyktig
 • Ønske om å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktperson
Navn: Ann-Katrin Antell-Emilsen
Telefon: 66 76 84 59
Arbeidssted
Bassengveien 1
3440 RØYKEN