Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune har i dag 21 leger som arbeider i byens helsehus (korttidsplasser) og helse- og velferdssentre (langtidsplasser).

Vi tilbyr nå et vikariat i 100 prosent stilling i perioden 1. juni 2021 til 30. januar 2022 for lege ved helse- og velferdssentre. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Du vil jobbe alene som lege på enheten i nært samarbeid med øvrig helsepersonell. Det legges opp til faste møtepunkt mellom leger i store stillinger og du får tildelt en veileder.

Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering, i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017. Det vil si at en kun kan jobbe i denne stillingen i tolv måneder før en må i gang med et spesialiseringsforløp.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter i helse- og velferdssentre i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende.
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre sykehjemslegene og sykehjemsoverlege.
 • Internundervisning.
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege må foreligge innen 1. juni 2021
 • Pre-LIS1 kan også søke, men har da kun mulighet til å jobbe i ett års vikariat før gjennomføring av LIS1.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Tett oppfølging/samarbeid med sykehjemsoverlege.
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hege Miranda Dahlen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 908 19 431
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Prinsens gate 1A
7013 TRONDHEIM