Skien kommune lyser ut nyopprettet ALIS stilling ved Falkum legesenter.

Falkum legesenter er et veletablert senter med stabil pasientgruppe gjennom mange år. Det er per dags dato to hjemler ved senteret. Legesenteret ligger sentrumsnært med god plass for etablering av ny kollega.

Legesenteret bruker pasientsky journalsystem som er en 100% skybasert løsning. Journalsystemet har innebygde løsninger for pasientkommunikasjon, elektroniske konsultasjoner og videokonsultasjoner. Senteret har alt nødvendig og relevant utstyr for å drive normal fastlegepraksis inkludert ultralyd apparat.

Skien kommune tilrettelegger for et strukturert utdanningsløp i allmennmedisin, slik at hele spesialiteten kan fullføres i kommunen løpet av 5 år. Alle utgifter relatert til utdanning dekkes av kommunen. Spesialist i allmennmedisin ved Falkum legesenter vil være individuell veileder. Det vil tilrettelegges for en pasientliste på 700 – 800 pasienter. ALIS deltar i legevakt på samme vilkår som de øvrige fastleger i kommunen. I løpet av ALIS løpet vil legen også få erfaring fra kommunal tjeneste som f.eks sykehjem og helsestasjonsarbeid.

Skien kommune ønsker å bidra til å opprettholde næringsdrift som hovedmodell for fastlegeordningen. Det tilbys såkalt 8,2 avtale (driftsavtale) dersom søker ønsker å jobbe som næringsdrivende lege, dvs kommunen betaler mellomlegget mellom basistilskuddet og månedlige driftsutgifter. Kommunen vil kunne tilby fast lønn dersom det er en forutsetning for at søker ønsker å tiltre i stillingen.

Søker må ha fullført LIS1-tjeneste.

Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning. Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.

Det er ønskelig med oppstart 01.08.21. Søknaden sendes elektronisk. Se Skien kommunes hjemmeside, ledige stillinger, for søknadsprosedyre
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Belsesh Sanden
Tittel: Klinisk kommuneoverlege
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Navn: Hilde Marianne Kristoffersen
Tittel: Fagsjef spesialiserte tjenester
Telefon: 91806549
E-post: HildeMarianne.Kristoffersen@Skien.kommune.no
Arbeidssted
Falkum legesenter
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 13
3722 SKIEN
Søk på stillingen