Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

 Avdelingen består av tre seksjoner:

 • Seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse (PS).
 • Seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, og alderspsykiatri (AA).
 • Seksjon for voksenhabilitering (HAVO).

Enhet D er en lukket døgnenhet i Arendal for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med alvorlige psykoselidelser, enheten har 10 døgnplasser.

Vi søker etter overlege i psykiatri i 100 % vikariat stilling til 31 august 2022 ved enhet D, Arendal.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse
av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme
gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling.
 • Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat.
 • Lederteamet ved enheten består av enhetsleder, overlege og psykologspesialist.
 • Deltakelse i vaktordning kan være aktuelt, for tiden 14-delt vaktordning.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater.
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
 • Klinisk erfaring innen psykiatri.
 • Ønskelig med erfaring fra veiledning av leger i spesialisering. Medansvar for faglig utvikling av teamet.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst.
 • Selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Trives med å jobbe tverrfaglig.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Engasjert.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift.

Vi tilbyr

Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Vi utvikler sammen en arbeidsplass vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt.  Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og faglig påfyll gjennom kurs og internundervisning, og det er gode muligheter for faglig oppdatering. Vi har et bredt tilbud med trening for ansatte. Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Torunn Risdal Momrak
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 911 72 301
Navn: Ønsker ikke kontakt med annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet D, Arendal
Dydens vei 22
4838 Arendal