Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle et nytt tilbud på Kongsberg sykehus? Vi åpner dørene til en helt ny MR maskin til høsten og vil gjerne ha deg med på laget!

I forbindelse med installeringen av MR på Kongsberg, opprettes to nye faste stillinger for overlege i radiologi ved seksjon for leger Drammen-Kongsberg. 

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er i gang med å bygge en organisasjon som fra 01.09.2021 vil bestå av åtte seksjoner; seksjon Kongsberg (KS), seksjon Drammen  (DS), seksjon Ringerike (RS), seksjon Bærum (BS), seksjon for leger Drammen-Kongsberg (DS-KS), seksjon for leger Bærum-Ringerike (BS-RS), seksjon for nukleærmedisin og seksjon for brystdiagnostikk (BDS).

I dag er det faste vikarleger og leger fra DS i rotasjon som drifter KS på dagtid. Vakt ved Kongsberg sykehus ivaretas teleradiologisk fra Drammen. Ved seksjon DS er det per i dag 23 overleger og 13 LIS. Overlegene på DS jobber dagtid organseksjonert og deltar i 14-delt generell eller 5-delt intervensjons-bakvakt.

Leger på  DS og KS inngår i samme seksjon i løpet av 2021 og det legges opp til tettere samarbeid i forhold til drift i avdelingen. Stillingene vil ha delt arbeidssted mellom Kongsberg og Drammen. Ordningen med delt arbeidssted og reisehyppighet avtales med nærmeste leder.

LIS-leder DS-KS er en nyopprettet 50 % stilling i ny organisasjon. Dersom interesse for denne stillingen vil det kunne vurderes en kombinasjon med utlyst stilling.  

Både seksjon KS og DS har en moderne utstyrspark.

Kongsberg sykehus er et middels stort lokalsykehus som har kliniske avdelinger for indremedisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi og føde/barsel, samt poliklinisk tilbud innen onkologi og øre-nese-hals.

Drammen sykehus er områdesykehus i Vestre Viken med spesialfunksjoner som gir oss i BILDE tilsvarende bredde i vårt undersøkelsesspekter. BILDE Drammen tilbyr hele spesialistutdannelsen i radiologi. 

Oppstart etter avtale. 
Det bes oppgitt tre referanser hvorav minst en fra siste arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å ivareta behovet for radiolog tilstede ved kjøring av MR på Kongsberg.
 • Prioritere henvisninger og tolke undersøkelser.
 • Demonstrasjoner/tverrfaglige møter.
 • Ultralyd inkludert enklere intervensjoner.
 • Supervisjon og veiledning av LIS-leger/medisinstudenter.
 • Tett samarbeid med radiografer
 • Delta i undervisning.
 • Delta i vakt ved Drammen sykehus. Det er mulighet for at vakt kan erstattes med andre oppgaver.
 • Bidra som fagansvarlig overlege innen et eller flere av fagområdene abdomen, nevro, thorax og muskelskjelett.  
 • Bidra i prosesser som fremmer god arbeidsflyt og produktivitet.
 • Bidra til god samhandling i avdelingen og med samarbeidende avdelinger. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi (eller kort tid igjen til ferdig spesialist).
 • Bred MR-kompetanse.
 • Subkompetanse innen et av feltene muskelskjelett, abdomen, nevro eller thorax er ønskelig.
 • Erfaring med LIS-opplæring og veiledning. 
 • Søker må ha gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Søkere med annet morsmål enn skandinavisk språk skal ha godkjent Bergenstest eller tilsvarende språktest.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss positive og engasjerte kollegaer med høyt faglig engasjement!

Være fleksibel, strukturert, nøyaktig og kunne arbeide selvstendig.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Du må være en positiv bidragsyter til det gode arbeidsmiljøet vi har.

Du er motivert for å bidra til samarbeid på tvers i avdeling for bildediagnostikk.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Spennende og varierte radiologiske arbeidsoppgaver.

Deltakelse i et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske miljøene ved Kongsberg og Drammen sykehus og på tvers i avdeling for bildediagnostikk.

Du blir en del av et hyggelig og faglig dedikert kollegium.

Mulighet for individuelle tilpasninger av tjenesteplan.

Lønn etter avtale.

Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen med ferieboliger og rabatterte priser på diverse kulturarrangement.

Kongsberg er en sentral by på Østlandet som byr på nærhet til naturen, et stort utvalg av fritidsaktiviteter og kulturarrangementer. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Silje Renate Laland
Tittel: Seksjonsleder BILDE KS
Telefon: 99532210
Navn: Ingjerd Loe
Tittel: Medisinsk ansvarlig overlege BILDE DS
Telefon: 93629747
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk, seksjon for leger Drammen-Kongsberg.
Drammensveien 4
3612 Kongsberg
Søk på stillingen