Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling Sørlandet sykehus ligger på sykehuset i Kristiansand
Avdelingen har område funksjon for akuttnevrologisk virksomhet og systemansvar
for hjerneslagbehandling for hele Agderregionen med ca. 300.000 innbyggere via
egen slagavdeling i Kristiansand og støtte til slagenheter på sykehus i
Arendal og Flekkefjord.

Avdelingen har nå ledig overlegevikariat med stor mulighet for fast ansettelse på sikt.

 Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger og 7
slagsenger, to senger er definert som overvåkings senger. Avdelingen har etablert
akuttpoliklinikk, dagpost, KNF laboratorie med alle relevante nevrofysiologiske
undersøkelser og utreder og behandler pasienter med alle akutte og kroniske
nevrologiske sykdommer og har høyest egendekning (97,7 %) innenfor Helse
Sør-Øst RHF. Siden januar 2019 har avdelingen i samarbeid med radiologi og
anestesi etablert mekanisk trombektomi ved hjerneslag på dagtid, 24/7 tilbud
skal bygges ut innen høsten 2022.

Nevrologisk avdeling Kristiansand er godkjent som gruppe 1 i utdanning av spesialistkandidater innen nevrologi.

Det er høy forskningsaktivitet på avdelingen.

Hovedarbeidssted p.t. Kristiansand. Ambulering til Sørlandet sykehus, Arendal må påregnes, fortrinnsvis enkelt dager evt. i perioder om avdelingen har behov for det. Arbeidsreisen Kristiansand - Arendal retur er
inkludert

Det er for tiden 9 delt LIS tjenesteplan med tilstedevakt 24/7/365
Overlege har tilstedetid til kl.18.00, deretter hjemmevakt 1:4

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Overlege har kombinasjon av vaktarbeid, sengepostvisitt, akuttpoliklinikk og vanlig poliklinikk i tillegg til andre oppgaver etter kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

  • Overlege i nevrologi

Personlige egenskaper

  • Vi søker etter ferdig utdannet nevrolog som ønsker å bidra aktivt inn i en spennende avdeling med mange tilbud og høy forskningsaktivitet

Vi tilbyr

  • Avdelingen har stor bredde i fagfelt og oppgaver, noe som gir store muligheter for varierte arbeidsdager og muligheter for å finne interessefelt
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Agno Lisbeth Vabo Ødegaard
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 988 01 769
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen