Kort om arbeidsgiver
Bydel Ullern utlyser en ledig fastlegehjemmel knyttet til Magnat fastlegesenter.  Nåværende listestørrelse er 1500 pasienter med listetak på 1500 pasienter.

Arbeidsoppgaver
  • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for 1500 pasienter
  • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke allmenmedisinske legeoppgaver
  • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embedseksamen
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregistret
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin
  • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
  • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmenmedisin og fastlegepraksis
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Personlig egnethet vektlegges
Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover og avtaler. Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven. Søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selvom det er bedt om anonymitet. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli akseptert. Ny hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske overdragelsesbetingelser med fratredende lege.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Ullern
Kontaktpersoner
Navn: Olaf Hesle
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 953 07 211 eller 913 36 217
E-post: olaf.hesle@bun.oslo.kommune.no
Navn: Tove Kristin Fløgstad
Tittel: Fastlege
Telefon: 90 04 06 82
E-post: 90040682@online.no
Arbeidssted
Magnat Fastlegesenter
Drammensveien 130
0277 OSLO
Søk på stillingen