Kort om arbeidsgiver

Vi søker overlege med spesialitet innan fordøyelsessjukdommar til vår seksjon for medisinske legar ved Klinikk Ålesund sjukehus.

Klinikk Ålesund sjukehus består av einingar innan akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleeining, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi inkl. BDS, augesjukdom, revmatologi,
fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi, pediatri med nyfødtmedisin og radiologi. I tillegg nevrologisk
poliklinikk og hud poliklinikk.

Medisinsk avdeling inkluderer alle medisinske hovedspesialiteter utenom akutt og mottaksmedisin
Avdelinga er organisert med seksjonerte sengepostar og egne poliklinikkar. Vi er det største og mest
differensierte sjukehuset i Møre og Romsdal. Avdelinga har 71 senger fordelt på 3 sengepostar, samt 6
senger ved medisinsk intensiv. Det er for tida eit prosjekt med seksjonert vakt i nefrologi og innen kort tid også i kardiologi.  På sikt kan det bli aktuelt med seksjonert endoskopivakt. 

Ålesund sjukehus ligg omkrinsa av fjell, sjø og flott natur. Vil du lese meir om regionen vår, sjå Visit Ålesund 

Arbeidsoppgåver

 • Endoskopi, både poliklinisk og innlagte pasienter
 • Klinisk arbeid i sengepost og poliklinikk
 • Supervisjon og rettleiing av LIS 
 • Deltaking i avdelinga si vakt- og beredskapsordning
 • Utviklings- og forbedringsarbeid 

Kvalifikasjonar

 • Godkjent norsk spesialitet innan fordøyelsessjukdommar
 • Erfaring fra oppgaver nevnt ovanfor
 • Krav om at den som vert tilsett behersker norsk (skandinavisk) språk skriftleg og muntleg for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Personleg eigenskap vert vektlagt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jørn-Åge Longva
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70105291
E-post: Jorn-Age.Longva@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund
Søk på stillingen