Kort om arbeidsgiver
- Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for ALIS-utdannelse
Fastlegehjemmel på Øvermo legesenter er ledig fra 01.09.2021.

Annet oppstarttidspunkt kan avtales.

Øvermo legesenter ligger i sentrum av Mo i Rana. Listelengden er på 1100 pasienter. Legesenteret har fire fastleger. Infodoc journalsystem benyttes. Erfaren kollega vil være veileder for ALIS

Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger lukrative økonomiske betingelser. For den aktuelle fastlegehjemmelen er driftstilskuddet høyere enn driftskostnadene.

For hjemmelen gjelder:
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga høyt driftstilskudd.
 • Månedlig driftstilskudd på 75000 kr, driftsutgifter ca 70000 kr per mnd.
 • Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Veiledning gis av spesialist i allmennmedisin.
 • Dekning av flytteutgifter ihht til Rana kommune sitt reglement.
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen.
 • Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.

Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin og helst spesialist i allmennmedisin.

Følgende vektlegges:
• Personlig egnethet

Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

For mer informasjon om fastlegehjemmelen kontakt:
Ole Henrik Eng, fastlege Øvermo legesenter. Telefon: 41420914, e-post: olehenrikeng@gmail.com

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Frode Berg, kommuneoverlege. Telefon 41206706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 17.05.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frode Berg
Telefon: 41206706
Navn: Ole Henrik Eng
Telefon: 41420914
Hjemmeside
Arbeidssted
Øvermo legesenter
Fridtjof Nansens gate 2B
8622 MO I RANA
Søk på stillingen