Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS er et veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Vi har nå ledig overlegestilling. Leger i spesialisering med kort tid igjen til fullført spesialisering kan søke. Stillingen vil tillegges fagansvar for CL-psykiatri tjenesten overfor Ringerike sykehus, og opplæring og veiledning av LIS leger i denne typen arbeid.

Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming og ledes av spesialister. Det er 6 overleger og 4 LIS leger i poliklinikken. Innplassering i team skjer etter avtale med den som ansettes. Poliklinikken har et ungt og sterkt faglig miljø og kompetansemessig dekker vi de aller fleste anerkjente behandlingsmetoder, både innen gruppe- og individualterapi. Vi har integrert rusbehandling i de allmennpsykiatriske teamene. 

Vi er opptatt av å kontinuerlig utvikle poliklinikkens behandlingstilbud, dermed er det gode muligheter for å delta i utviklingsarbeid og/eller drive forskning. For tiden holder vi på med oppstart av 4 dagers angstbehandling etter Bergensmodellen. Vi har flere andre pågående og planlagte utviklingsprosjekter, blant annet implementering av CheckWare, eTerapi, bruk av "feedbackverktøy" og Bedre pårørendearbeid. I tillegg skal gruppebehandlingstilbudet vårt utvikles videre. 

Avdelingen som helhet er lokalisert på 3 steder og i tillegg til poliklinikken på Ringerike, består den av Seksjon døgnbehandling med FACT, lokalisert på Røyse og Seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingens opptaksområde består av 82000 innbyggere. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen, og Avdeling for rus og avhengighet (ARA) som har ansvaret for det spesialiserte døgntilbudet for ruspasienter.

Ringerike DPS har nærhet til by og land ved Hønefoss ca. en time fra Oslo. Hønefoss/Ringerike er omgitt av Nordmarka/Ringkollen, Krokskogen og Tyrifjorden som gir gode muligheter for naturopplevelser og rekreasjon, sommer som vinter. I tillegg er du på "rett side" av Sollihøgda og veien til hytta på Vikerfjell, Norefjell, Valdres eller Hallingdal er kortere. Området byr videre på rike muligheter for kulturopplevelser med konserter og revyer i Hønefoss, og i nærheten finner vi Kistefosmuseet, Hadeland Glassverk og Blaafarveværket. Ringeriksregionen er et området i vekst og utvikling. Dette preges av stor boligbygging, nye skoler og idrettsfasiliteter, og flere store infrastrukturprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for CL-psykiatri i poliklinikken
 • Koordinering og veiledning overfor somatiske leger
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser, herunder ruslidelser
 • Akuttvurderinger og spesialistvurderinger
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning
 • Veiledning og støtte av LIS leger i CL-psykiatri

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist innen psykiatri eller maksimum 6 måneder tjeneste før fullført spesialisering
 • Fordel med erfaring fra CL-psykiatri og veiledning innen tjenesteområdet
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Interesse for tverrfaglig behandling og teamarbeid
 • Gjerne godkjenning som psykoterapiveileder, godkjent veileder i kognitiv terapi eller gruppeterapi

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Tjenesteplan etter avtale, med muligheter for fleksibel og tilrettelagt arbeidstid
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale
 • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: 97154231
E-post: chreik@vestreviken.no
Navn: Hanne van den Weghe
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95808992
E-post: hweg@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Ringerike DPS
Arnold Dybsjords vei 1
3511 Hønefoss