Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling Kristiansand har ledig fast stilling for lege i spesialisering.

Stillingen er ledig
fra juni 2021. Noe senere oppstart kan avtales

Ved interne omrokeringer kan annen stilling bli ledig. 

Søker må ha fullført LIS1

Spesialitet: Nevrologi.

Nevrologisk avdeling Kristiansand er godkjent som gruppe 1 i utdanning av
spesialistkandidater innen nevrologi.

Avdelingen har område funksjon for akuttnevrologisk virksomhet og systemansvar
for hjerneslagbehandling for hele Agderregionen med ca. 300.000 innbyggere via
egen slagavdeling i Kristiansand og støtte til slagenheter på sykehus i
Arendal og Flekkefjord.

Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger og 7
slagsenger, to senger er definert som overvåkings senger. Avdelingen har
etablert akuttpoliklinikk, dagpost, KNF laboratorie med alle relevante
nevrofysiologiske undersøkelser og utreder og behandler pasienter med alle
akutte og kroniske nevrologiske sykdommer og har høyest egendekning (97,7 %)
innenfor Helse Sør-Øst RHF. Siden januar 2019 har avdelingen i samarbeid med
radiologi og anestesi etablert mekanisk trombektomi ved hjerneslag på dagtid,
24/7 tilbud skal bygges ut innen høsten 2022.

Det er høy forskningsaktivitet på avdelingen.

Hovedarbeidssted p.t. Kristiansand. Ambulering til Sørlandet sykehus, Arendal kan bli aktuelt enten
enkelt dager eller perioder. Arbeidsreisen Kristiansand - Arendal retur er
inkludert i arbeidstid.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Det er for tiden 9 delt LIS tjenesteplan med tilstedevakt 24/7/365
  • Overlege har tilstedetid til kl. 18.00, deretter hjemmevakt 1:4
  • LIS lege har kombinasjon av vaktarbeid, sengepostvisitt, akuttpoliklinikk og vanlig poliklinikk 

Kvalifikasjoner

  • LIS1 må være fullført
  • Erfaring fra Nevrologisk avdeling vektlegges 

Personlige egenskaper

  • Søker må ha stor arbeidskapasitet og kunne arbeide selvstendig

Vi tilbyr

  • Avdelingen har godt arbeidsmiljø og stor forskningsaktivitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Agno Lisbeth Vabo Ødegaard
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98801769
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand