Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en dedikert og dyktig kollega i 100 % stilling over tre år som doktorgradsstipendiat.

Stipendiatstillingen utgår fra prosjektet”Enhancing the Evidence Ecosystem through digital, trustworthy and personalized decision support at the point of care" og er finansiert av Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet vil utføres i samarbeid med Stiftelsen MAGIC (www.magicproject.org), tidsskriftet BMJ og andre internasjonale partnere. Prosjektet ledes av professor/ overlege Per Olav Vandvik ansatt ved medisinsk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus.

I denne delen av forskningsprosjektet vil vi videreutvikle og evaluere en ny tilnærming til persontilpasset beslutningstøtte i elektronisk pasientjournal (EPJ) for nye anbefalinger om behandling. Det andre hovedmålet er å sikre at anbefalingene blir implementert i praksis, ikke bare gjennom EPJ og kvalitetsforbedringsarbeid lokalt men også gjennom helseregistre på nasjonalt nivå.

Leger og deres pasienter vil få tilgang til nye verktøy for beslutningstøtte i EPJ knyttet til individuelle pasient-data. Disse verktøyene visualiserer informasjon om fordeler, ulemper og praktiske konsekvenser ved valg blant flere behandlingsalternativer, som for eksempel nye kreftlegemidler. Verden mangler slike verktøy, til tross for at de er helt nødvendige for å sikre velinformerte beslutninger for leger, pasienter og beslutningstakere. MAGIC har som mål – gjennom forskningen i dette prosjektet parallelt med innovasjon og teknologi-utvikling – å tilby verktøyene på globalt nivå integrert i forfatter- og publiseringsplattformen MAGICapp (www.magicapp.org).

Forskningen vil basere seg på anerkjente metoder for medisinsk informatikk, implementering og kvalitetsforbedring. Det sentrale forskningsspørsmålet er hvordan ny kunnskap kan føre til bedre informerte beslutninger i praksis og dokumentert bedre helsetjenester. Stipendiaten vil planlegge, gjennomføre og publisere studier med blandet kvalitativt og kvantitativt design i et team av klinikere, metode-eksperter, forskere, designere og produktutviklere. Arbeidet vil omfatte gjennomføring og organisering av brukertesting og en evalueringsstudie av beslutningstøtte i EPJ med klinikere, pasienter og beslutningstakere i Norge og internasjonalt. Resultatene vil bli presentert i vitenskapelige publikasjoner og implementeres i MAGICapp.

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for stipendiatens vitenskapelige arbeid som du må regne med å videreutvikle noe for å bruke ved søknad for opptak på ph.d.-programmet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Kvalifikasjoner:
 • Helsefaglig utdanning på mastergradsnivå med resultater som kvalifiserer til opptak i ph.d.-programmet ved UiO, fortrinnsvis lege-utdanning.
 • Ansettelse forutsetter opptak i ph.d. programmet ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO.
 • Klinisk erfaring med pasienter og behandlingsvalg.
 • Utmerket skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk, i tillegg til et skandinavisk språk.
Arbeidsoppgaver:
 • Utvikle forskningsprotokoll i tråd med prosjektets formål.
 • Planlegge, gjennomføre, analysere og rapportere minst 3 studier som tester beslutningstøtte i EPJ, implementering og kvalitetsforbedring, med blandet kvalitativ og kvantitativ metode.
 • Delta i BMJ Rapid Recommendations med publisering av retningslinjer og andre praktiske oppgaver, med mulighet for metoderedaktør-ansvar og publisering i BMJ.
 • Publikasjoner og presentasjoner av forskningsresultatene i tidsskrifter og konferanser.
 • Drift og gjennomføring av prosjektets aktiviteter.
For å lykkes i disse rollene må du:
 • Ha gode akademiske resultater og gode analytiske evner.
 • Være initiativrik, leveranseorientert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Vise sterk motivasjon for kunnskapsbasert medisin, forskningsmetoder, klinisk beslutningstøtte og samvalg. Det er en fordel om du kan vise til erfaring innen disse områdene. 
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Være omgjengelig og fleksibel - og ha godt humør!
Vi tilbyr:
 • Svært gode karrieremuligheter innen klinisk praksis, klinisk epidemiologi, retningslinjer og digital beslutningstøtte.
 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling.
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et internasjonalt ledende forskningsmiljø preget av engasjement og høy faglighet.
 • Lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger.
Dersom du har spørsmål til stipendiatstillingen, ta kontakt med prosjektleder Per Olav Vandvik på telefon 975 123 91.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Per Olav Vandvik
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 975 12 391.
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0440 OSLO