Kort om arbeidsgiver
Kontoret består 4 velorganiserte leger som er spesialister i allmennmedisin. Det er 4 erfarne, stabile og dyktige helsesekretærer  i totalt 3,0 stillinger.
Av felles utstyr nevnes EKG, spirometri, 24 timers blodtrykksmåler, kryo, tympanometri, øreskylling. Store romslige legekontorer med egne gyn.rom. 3 skiftestuer.
Det benyttes Infodoc journalsystem.

Hjemmelhaver har jobbet her siden 1985. Listetaket senkes nå til 900 med naturlig avgang. Det er for tiden 985 på fastlegelisten. Det er ikke tilknyttet kommunale oppgaver til hjemmelen annet enn legevakt som har relativ lav vaktbelastning.
Kontoret dekker 4300 innbyggere.

Våle legekontor er veldrevet og godt ansett hos innbyggerne. Legekontoret er organisert som DA, der legene sammen står for drift av kontoret. Den enkelte lege driver privat praksis som enkeltmannsforetak med engen liste. Det forutsettes at ny fastlege blir med i driftsmodellen DA ved å kjøpe avtroppende leges praksis.

Den som overtar  hjemmelen plikter å holde seg til internavtalen med legene. Det inngås egen avtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Personlige egenskaper som vektlegges er interesse for allmennmedisin, gode samarbeidsevner, kompetanse, erfaring og personlig egnethet. Norsk skriftlig og muntlig må beherskes.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Våle legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Hjemmelhaver Ketil Fagerheim
Telefon: +47 41690239
Navn: Ole Henrik Krat Bjørkholt
Telefon: +47 90870725
Arbeidssted
Skaugveien 4
3168 Våle
Søk på stillingen