Kort om arbeidsgiver

Overlege - Spesialist i psykiatri ved Krise-kortidsseksjonens allmenpoliklinikk, Nidaros DPS.

Vi har nå 100 % fast stilling som overlege ved vår allmenpoliklinikk i Krise-kortidsseksjonen


Vi søker etter en ny medarbeider som er faglig engasjert og som kan være med i den videre utviklingen av allmenpoliklinikken ved Krise-Kortidsseksjonen.

Er du vår nye overlege og kollega ?

Seksjonen består av to poliklinikker og en døgnavdeling med 17 senger. Det er tre overleger ansatt ved poliklinikkene, og 3 overlegestillinger tilknyttet døgnavdelingen. Ved Krise-Kortidsseksjonen vil du bli en del av et engasjert og kompetent fagmiljø, hvor du kan få utvikle deg som fagperson, samtidig som poliklinikken har et veldig godt arbeidsmiljø.

Allmenpoliklinikken ved Nidaros DPS tilbyr behandling til pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser. Seksjonen er opptatt av fagutvikling og å jobbe med å etablere gode behandlingsforløp for pasientene. Poliklinikken tilbyr individuell jobbstøttebehandling etter IPS-modell for pasienter som ønsker samtidig å ha fokus på jobb.

Vil du vite mer om Krise-Kortidsseksjonen og vår allmenpoliklinikk ta kontakt med oss.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på cirka 115 000 innbyggere.

Opptaksområdet går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst.

Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandling kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold.

Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget lærings og mestringssenter med fokus på pårørende samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps

 

 

 

 

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i vaktsystem i PH

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • God evne til prioritering
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å skape trivsel i en hektisk og travel hverdag
 • Du liker å jobbe selvstendig
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du er strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for fagutvikling, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende  arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg gi opp minst 2 referanser
 • Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Liv Sigrun Engvik
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 41 64 19 22
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 73 86 54 00
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91724576
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros DPS - Krise- og korttid, polikl., Psykisk helsevern
Østmarkveien 49
7040 Trondheim
Søk på stillingen