Kort om arbeidsgiver
Vil du være med på en spennende utvikling av fastlegesenteret?
Sammen med 2 andre legesentre i kommunen deltar Herredshuset i nasjonalt pilotprosjekt om Primærhelseteam. Det innebærer blant annet at det er ansatt egen sykepleier på senteret som har egen finansieringsordning. Senteret ønsker at søker er engasjert og aktiv deltaker i prosjektet. Det er 4 hjemler ved senteret. Legesenteret er velutstyrt og godt organisert. Hjelpepersonellet er stabilt og har høy kompetanse. Journalsystemet er CGM journal. Senteret er organisert som et DA.
Ringsaker kommune har 27 fastlegeavtaler og 2 turnusleger fordelt på 7 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i 2 interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Sykehuset Innlandet HF Hamar og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer. Legevakter gjøres på Lillehammer, ca 2 vakter i måned. Mulighet for å ta ekstra vakter. Det er et godt samarbeid mellom fastlegene og øvrige deler av kommunen. Kommunen har også inngått egen avtale med SKIL – senter for kvalitet i legekontor  - om kvalitetsarbeid i alle legesentrene i kommunen. 
Om hjemmelen
  • Hjemmelen er som selvstendig næringsdrivende.
  • Ringsaker kommune vil få ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet til hjemmelen, og det vil inngås ALIS-avtale. Som Lis3 vil du dermed få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet.
  • Listestørrelsen er på 1000 pasienter. ALIS-tilskudd kan brukes til å kompensere for evt. reduksjon i listestørrelsen.  
  • Mulighet til utvidet lokal veiledning og supervisjon.
  • Kommunen har etablert en egen garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte fastleger i selvstendig næringsdrift.
Kvalifikasjoner
Vi ønsker en faglig engasjert lege som vil bidra til videreutvikling av fastlegetjenesten. Søkere må ha norsk autorisasjon, gjennomført Lis1, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt og ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.

Annet
For øvrig legges fastlegeforskriften og avtalen ASA 4310 mellom legeforeningen og KS til grunn. Tiltredelse etter avtale.
 
Elektronisk søknad og CV, samt kopi av attester og vitnemål registreres via våre nettsider.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Herredshuset legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Nils Christian Faaberg
Tittel: Helse- og omsorgsrådgiver
Telefon: 92410364
E-post: nfa@ringsaker.kommune.no
Navn: Leon den Ouden
Tittel: Daglig leder ved senteret
Telefon: 48138861
Navn: Simone Custers
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 957 58 062
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Herredshuset legesenter
Åsmarkvegen 3
2390 MOELV