Kort om arbeidsgiver
Vil du være med på en spennende utvikling i primærhelsetjenesten og fastlegesenteret?
Moelv legesenter holder til i funksjonelle og lyse lokaler i Moelv sentrum.
Sammen med 2 andre legesentre i kommunen deltar Moelv legesenter i nasjonalt pilotprosjekt om Primærhelseteam. Det innebærer blant annet at det er ansatt egen sykepleier på senteret som har egen finansieringsordning. Senteret ønsker at søker er engasjert og aktiv deltaker i prosjektet.

Senteret har 5 fastleger, 1 turnuslege og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Som journalsystemet brukes Pridok. Ny fastlege forutsettes å inngå i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene ved senteret.
Ringsaker kommune har 27 fastlegeavtaler og 2 turnuslege fordelt på 7 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i 2 interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Sykehuset Innlandet HF Hamar og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer. Legevakter gjøres på Lillehammer. Det er et godt samarbeid mellom fastlegene og øvrige deler av kommunen. Kommunen har også inngått egen avtale med SKIL – senter for kvalitet i legekontor - om kvalitetsarbeid i alle legesentrene i kommunen.
Om hjemmelen
Den ledige fastlegehjemmelen er plassert ved Moelv legesenter i Moelv, og inkluderer:
  • Hjemmelen er som selvstendig næringsdrivende men en pasientliste på ca 1140 pasienter.
  • Ringsaker kommune vil få ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet til hjemmelen, og vi vil inngå ALIS-avtale med deg. Som Lis3 vil du dermed få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet. ALIS-tilskuddet kan også brukes som kompensasjon for å redusere listen.
  • Mulighet til utvidet lokal veiledning og supervisjon.
  • Kommunen har etablert en egen garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte fastleger i selvstendig næringsdrift.
  • Kommunal bistilling ved sykehjem etter nærmere avtale
Kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en engasjert og dyktig fastlege. Søkere må ha norsk autorisasjon, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig nivå vil bli vektlagt.

Annet:
For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom legeforeningen og KS til grunn.
 
Elektronisk søknad og CV, samt kopi av attester og vitnemål registreres via våre nettsider.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nils Christian Faaberg
Tittel: Helse- og omsorgsrådgiver
Telefon: 92410364
E-post: nfa@ringsaker.kommune.no
Navn: Else Marie Myrhaugen
Tittel: Fastlege ved senteret
Telefon: 905 20 104
Navn: Gunnar Heggelund
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 48204034
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Moelv legesenter
Møllergata 3
2390 MOELV