Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har ledig stilling som overlege ved hematologisk seksjon. 

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune. Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling/ geriatri, slag og rehabilitering, akuttmottak samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi. I tillegg er det nettopp opprettet en seksjon for forebyggende medisin. 
Avdelingen har i alt 540 ansatte, derav rundt 100 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner.
.  
Hematologisk seksjon er en del av Medisinsk avdeling. Det jobber fire spesialister i hematologi ved seksjonen i for tiden totalt 3,1 stillinger. En av overlegene har doktorgrad, og en tar for tiden sin doktorgrad på Rikshospitalet samtidig som hun er tilknyttet vår seksjon. Seksjonen har til enhver tid en LIS-lege under spesialisering i hematologi, en LIS-lege under spesialisering i onkologi, i tillegg til LIS1 og LIS2 i generell rotasjon på medisinsk avdeling.
Seksjonen driver allsidig klinisk hematologisk virksomhet og utreder alle typer hematologiske tilstander. Seksjonen har egne senger på medisinsk sengepost, og har en aktiv poliklinisk virksomhet. Behandling av våre polikliniske pasienter foregår i samarbeid med sykepleiere på medisinsk dagpost og onkologisk poliklinikk. Det er egen trombosepoliklinikk med 2 tilknyttede sykepleiere for oppfølging av pasienter med venøs trombose. Seksjonen behandler de fleste hematologiske tilstander, men avansert behandling som behandling av akutte leukemier gjøres på Drammen sykehus og/eller Rikshospitalet.


Seksjonen driver en aktiv utdanningsvirksomhet, og utdanning av LIS-leger i hematologi er et av våre hovedfokusområder. Vi har et godt undervisningsopplegg, og har fokus på å drive god veiledning og supervisjon.
Medisinsk avdeling er en komplett indremedisinsk avdeling med et svært godt arbeidsmiljø. Samarbeidet med de andre spesialitetene er meget godt og effektivt, med fokus på at god pasientbehandling skal stå i sentrum.  Vi har et særlig godt samarbeid med onkologene, og onkologisk seksjon er også en del av Medisinsk avdeling. Avdelingen har eget palliativt team. Hematologene driver utstrakt konsultasjonsvirksomhet både overfor kolleger på sykehuset og i primærhelsetjenesten.

Vi søker etter kollega med gode samarbeidsegenskaper

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling
 • Bidra til faglig utvikling
 • Bidra til videreutvikling av forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Overlege, med norsk autorisasjon som lege
 • Interesse for ledelse
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Søkere med kort tid til ferdig spesialisering vurderes på lik linje med ferdig spesialister 

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Evne til å kommunisere og samarbeide godt under press
 • Fleksibel og arbeidsom

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Ungt og dynamisk fagmiljø og stor forskningskompetanse
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Kristin Fredly
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 95790844
Navn: Niels Kristian Thybo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99540030
E-post: Nielskristian.thybo@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
Sokneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum
Søk på stillingen