Kort om arbeidsgiver

Som LIS får du gjennomført hele utdanningsløpet hos oss! Klinikken er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri 5 år. Vi har 20 LIS 3 stillinger og 2 LIS1.   

 Vikariat av 1 års varighet er ledig med oppstart 01.09.21. 

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, vurdere, diagnostisere og behandle akutte og kroniske psykiske lidelser
 • Jobbe selvstendig og samarbeide med andre behandlere i tverrfaglige team og med kommunale instanser
 • Delta i forvaktsordningen, for tiden 16-delt vaktordning med 2-delt vaktdøgn
 • Følge utdanningsforløp med undervisning, veiledning mm

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS 1 tjeneste i Norge eller tilsvarende.
 • Evne til å uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Politiattest  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendighet og god struktur
 • Interesse for fagfeltet
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Et godt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling, inkludert  

 • Fast avsatt tid til fordypning
 • Strukturert ukentlig undervisningsopplegg
 • Veiledning av erfarne overleger
 • Permisjon til kurs ihht spesialistutdanningens krav
 • Kurs i regi av egen fagseksjon
 • Konkurransedyktig lønn
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Meget god pensjonsordning i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Spennende fagmiljø i utvikling
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har ansatt 3 overleger med doktorgrad. Ved interesse for forskning er det mulig for samarbeid med etablerte forskningsmiljøer. Vi har ansatt psykoterapiveiledere innen psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi og gruppeterapi, og klinikken kan legge til rette for utdanning og veiledning i kognitiv terapi.   

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Eirin Fandrem
Tittel: LIS / tillitsvalgt Dnlf.
E-post: eirfan@sthf.no
Navn: Irene Gustavsen Hvale
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92093967
E-post: hvir@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Ulefossveien 55
3710 Skien
Søk på stillingen