Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune søker på vegne av Sentrum legekontor etter en fastlegevikar i 100% stilling for periode 01.06.21 – 30.09.21
Sentrum legekontor ligger sentralt i Larvik kommune i Vestfold. Kontoret er lokalisert på Sigurds gate 4 og det er ca. 10-15 min. avstand fra Larvik togstasjon.

Det er et godt kollegialt miljø på legekontoret med tre leger og to flinke og erfarne legesekretærer. For tiden er det ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Det er mulighet for å ta vakter på legevakt men det er ikke pålagt hjemmelen.
Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett med hjemmekontorløsning, Furst-laboroatorium, IHR-laboratorium, Melin Medical betalingsterminal, e-resept, elektronisk kommunikasjon med kommunale samarbeidspartnere, spesialisthelsetjenesten og pasienter.
Laboratoriet er utstyrt med EKG, 24-timers blodtrykksmåling, spirometri i tillegg til vanlige undersøkelser som utføres på et legekontor. Det er elektronisk intern- og ekstern-laboratorierekvirering og svar.
Vi bruker Confrere for videokonsultasjon ved behov (webkamera og nødvendig teknisk utstyr for videokonsultasjon er klar for bruk).

Arbeidsoppgaver
 • Alle oppgaver som forplikter en fastlege; behandling og oppfølging av pasienter i henhold til lister, lov- og avtaleverk.
 • Internt samarbeid inkludert delaktighet i kontorets drift.
Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon med godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste og refusjonsrett fra HELFO.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. 
 • Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 bør leveres før tiltredelse.
 • Erfaring fra allmennmedisin foretrekkes, men det er ikke absolutt nødvendig. 
Personlige egenskaper
 • Du har effektiv arbeidsmetodikk og faglighet.
 • Du har gode samarbeidsevner

 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Sentrale lokaler med moderne utstyur
 • Godt samarbeid og høyt faglig nivå
 • Fastlegehjemmel vikariat
 • Listestørrelse: 950 pasienter

Vikariatets stillingsprosent og varighet: 100 prosent stilling (5 kurative dager i uka) i periode 01.06.21 – 30.09.21

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hannelore Neuman
Tittel: Kommuneoverlege 2
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neuman@larvik.kommune.no
Navn: Ali Gonca
Tittel: Fastlege
Telefon: 96500456
E-post: ali_gonca86@hotmail.com
Arbeidssted
Sentrum legekontor
Sigurdsgate 4
3256 LARVIK