Avtalen er en nyopprettet 100% avtalehjemmel innen kardiologi i Brønnøysund. Praksisen kan startes opp så snart som mulig etter tildeling.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet innen kardiologi, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten.
 • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, og god prioritering og korte ventetider er sentralt.  
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Kvalifikasjoner
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Utdanningsnivå: Cand. med.
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1.395.300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.        
Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.
   
Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder eksterne helsetjenester og pasientreiser
Telefon: 913 33 630
E-post: frode.eilertsen@helse-nord.no
Navn: Imran Dar
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 08 114
E-post: imran.dar@helse-nord.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4374507409
Arbeidssted
Brønnøysund
8904 BRØNNØYSUND
Søk på stillingen