Kort om arbeidsgiver
Øya helsehus har ledig vikariat i 100 prosent stilling som lege fra 1. juni og ut året 2021.

Øya helsehus består av sju avdelinger og har 128 korttidsplasser. Tjenestetilbudet omfatter øyeblikkelig hjelp døgnavdeling, medisinsk observasjon og behandling, etterbehandling og lindrende behandling.

Helsehuset er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Helsehuset er geografisk lokalisert som nærmeste nabo til St. Olavs Hospital med broforbindelse mellom helsehuset og sykehuset. Huset er også samlokalisert med sykepleierutdanningen i Sør-Trøndelag, Institutt for samfunnsmedisin og Helsevakta.

Som medarbeider ved Øya helsehus får du muligheter til å være med å utvikle kommunehelsetjenesten. Vi legger vekt på fagutvikling og forskning i samarbeid med NTNU og St. Olavs Hospital.

Jobb ved helsehuset gir inntil to års tellende tjeneste til spesialisering i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk behandling
 • Lindrende behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Internundervisning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med spesialisering innen allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner
Personlige egenskaper
 • Interesse og erfaring fra arbeid med eldre
 • Interesse og erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Interesse for og/eller erfaring fra fagutvikling
 • Engasjement og interesse for å bidra med utvikling av helsehusene
 • Personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter
 • Innflytelse og påvirkningsmuligheter når det gjelder utvikling av helsehuset, og utvikling av samarbeidsformer i hele tiltakskjeden
 • Jobb ved helsehuset gir inntil to års tellende tjeneste til spesialisering i allmennmedisin
 • Trondheim kommune er i gang med å organisere ALIS spesialisering
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Peder Broen
Tittel: Overlege
Telefon: 72547255
Navn: Bjørg Waatland
Tittel: Personal og rekruttering
Telefon: 905 99 657
Navn: Anne Grete Skaar
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 911 99 218
Arbeidssted
Mauritz Hansens gt 2
7030 TRONDHEIM